توضیحات محصول

دانلود مقاله درباره سنسور فیبر کریستال فتونیک شکست نور گرافنی با استفاده از تشدید پلاسمون سطحی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۲۰۰۰کلمه ۴ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۱ صفحه word فونت ۱۵ B Lotus

سنسور فیبر کریستال فتونیک شکست نور گرافنی با استفاده از تشدید پلاسمون سطحی

چکیده

ما یک سنسور فیبر کریستال فتونیک گرافنی را بر اساس تشدید پلاسمون سطحی پیشنهاد میکنیم. گرافن به پیشگیری از اکسیداسون لایه نقره استفاده شده به صورت یک فلز فعال پلاسمونیک کمک میکند. ماهیت شکست نور این ساختار به یک مولفه ازحالت هدایت شده اجازه می دهد که حساستر باشد. به علاوه این ساختار نیازی به پر کردن جاهای خالی ندارد. پارامتر ساختاری پی سی اف و ضخامت فلزی بهینه شده است. سنسور پیشنهادی نشانگر حساسیت دامنه بالای ۸۶۰ آر آی یو بوده ودارای کیفیتی به اندازه ۴ در۱۰ به توان منفی ۵ آر آی یو. این عملکرد بالاتر از پیکربندی دوفلزی است.

کلیدواژه ها: فیبر کریستال فتونیک، سنسور، تشدید پلاسمون سطحی، گرافن

 

Graphene Based Birefringent Photonic Crystal Fiber

Sensor Using Surface Plasmon Resonance

Abstract
We propose a graphene based photonic crystal fiber
(PCF)
sensor based on surface plasmon resonance Graphene helps in prevention of oxidation of silver layer used as a
plasmonic active metal. The birefringent nature of the structure allows one component of the core guided mode to be more sensitive. Further this structure does not need filling of the voids
The structural parameter of PCF and metal thickness have been optimized The proposed sensor shows high amplitude sensitivity of 860 RIU
and has a resolution as high as 4 × ۱۰ RIU
            (This reported performance is higher than bimetallic (gold on silver
index Terms :Photonic Crystal Fiber ,Sensor ,Surface Plasmon Resonance (SPR), Graphene
کد:۲-۱۰۲۸۶
دانلود رایگان فایل انگلیسی:
رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com
دانلود مقاله درباره سنسور فیبر کریستال فتونیک شکست نور گرافنی با استفاده از تشدید پلاسمون سطحی

نظری بدهید

سه × 2 =