توضیحات محصول

دانلود مقاله بیوسنسور فیبر کریستالی فتونیک با تشدید پلاسمون سطحی: یک رویکرد حسگرانه عملی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۲۴۰۰ کلمه ۴ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۵ صفحه word فونت ۱۵ B Lotus

بیوسنسور فیبر کریستالی فتونیک با تشدید پلاسمون سطحی: یک رویکرد حسگرانه عملی

چکیده

ما یک بیوسنسور کریستالی فتونیک شبکه ای هگزاگونال دو حلقه ای ساده را با استفاده از پدیده تشدید پلاسمون سطحی پیشنهاد میکنیم. یک لایه طلائی پلاسمونیک فعال و انالیتی به جای داخل حفره های هواخارج از ساختار فیبرقرارمیگیردکه منجر به فرایندایجاد پیشروی مستقیم وساده تر می شود. حسگر پیشنهادی نشانگر رفتار شکست نوری است که باعث ارتقای حساسیت ان می شود. بررسی رقمی پیرامون خواص هدایتگر وعملکرد حسگرانه به وسیله روش عنصر متناهی اجرا می شود. با استفاده از روشهای بررسی دامنه و طول موج، سنسور پیشنهادی می تواند ارائه گر حساسیتهای حداکثری تا ۴ هزار riu        , ۳۲۰ RIU باشد. کیفیت سنسور ۲٫۵ در ۱۰ به توان -۵ و ۳٫۱۲۵ در ۱۰ به توان منفی ۵ برای حالات بررسی دامنه و طول موج است. طراحی سنسور پیشنهادی نشانگر نتایجی جالب است که می تواند در کشف انالیتهای بیوشیمیائی و بیولوژیکی استفاده شود

کلیدواژه ها: فیبر کریستال فتونیک، تشدید پلاسمون سطحی، سنسورهای فیبر اپتیکی

 

 

urface Plasmon Resonance Photonic Crystal Fiber Biosensor :A Practical Sensing Approach

Abstract—We propose a simple, two rings, hexagonal lattice Photonic Crystal Fiber (PCF) biosensor using Surface Plasmon Resonance (SPR) phenomen on . An active plasmonic gold layer and the analyte (sample) are placed outside the fiber structure instead of inside the air-holes, which will result in a simpler and straight forward fabrication process.The proposed sensor exhibits birefringent behaviorou that enhances its sensitivity.Numerical investing ation of the guiding properties and sensing performance are conducted by Finite Element Method (FEM).By using wavelength and amplitude interrogation methods, the proposed sensor could provide maximum sensitivitiesup to 4000 nm/RIU and 320 RIU-1 respectively. The resolutions of the sensor are 2.5×۱۰-۵ and 3.125 ×۱۰-۵  RIU for wavelength and amplitude interrogation modes. The proposed sensor design shows promising results that could beused in biological and biochemical analytes detection

keywords—Photonic Crystal Fiber, Surface Plasmon Resonance, Optical Fiber Sensors

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل :www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله بیوسنسور فیبر کریستالی فتونیک با تشدید پلاسمون سطحی: یک رویکرد حسگرانه عملی

نظری بدهید

یازده − 6 =