توضیحات محصول

دانلود مقاله استراتژی امنیت در برابر استراق سمع چند نقطه ای در الاستیک شبکه های نوری

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۸۷۷ کلمه ۳ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۹ صفحه word فونت ۱۴  B Nazanin

استراتژی امنیت در برابر استراق سمع چند نقطه ای در الاستیک شبکه های نوری

چکیده: در مقابل حمله استراق سمع چند نقطه ای در الاستیک شبکه های نوری، معیار عینی جدید، استراتژی امنیت و مسیریابی توسعه یافته و تخصیص طیف الگوریتم ارائه شده است. نتایج شبیه سازی شده نشان می دهد که تخمین امنیت بهتر و بهره برداری از منابع ارائه شده است.

کلمات کلیدی: امنیت شبکه، الاستیک شبکه های نوری، حمله استراق سمع چند نقطه ای، استراتژی امنیت.

  • مقدمه

اخیراً تعدادی از حملات شبکه صدمه رسان و نشت پشت سرهم اطلاعات که منجر به آسیب جدی به کاربران شبکه می شود، مشاهده شده است. غالباً شبکه یک تاثیر نا ایمن برای مردم ایجاد می کند.

Security Strategy against Multipoint Eavesdropping in Elastic Optical Networks

 

Abstract: Against multipoint eavesdropping attack in Elastic Optical Networks, new objective criterion, security strategy and extended routing and spectrum allocation algorithm is proposed. The simulation results shows that better security guarantee and resource utilization are provided

Keywords: Network Security, Elastic Optical Networks, Multipoint Eavesdropping Attack, Security Strategy

  1. INTRODUCTION :
  2. Recently, plenty of malignant network attacks and information leakages burst and lead to serious harm to the network users. Network make an insecure impress to people frequently

کد:۱۰۳۱۱

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

استراتژی امنیت استراق سمع چند نقطه ای الاستیک شبکه نوری

استراتژی امنیت استراق سمع چند نقطه ای الاستیک شبکه نوری

 

 

نظری بدهید

13 + 17 =