توضیحات محصول

دانلود مقاله واکنش بازار سهام به شوک های سیاست مالی و پولی: شواهدی از چند کشور

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۷۰۶۷ کلمه ۳۵ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۲ صفحه word فونت ۱۴ B Lotus

واکنش بازار سهام به شوک های سیاست مالی و پولی: شواهدی از چند کشور

یک مدل ساختاری var برای بررسی اثرات شوک های سیاست پولی و مالی بر عملکرد بازار سهام در آلمان، انگلیس و آمریکا، به کار گرفته می شود. تعداد قابل توجهی از مطالعات گذشته توجه خود را بر رابطه بین سیاست های پولی و عملکرد بازار سهام متمرکز کرده اند. در حالی که تعداد کمی از مطالعات بر اثرات سیاست های مالی بر بازار سهام وجود دارد. حتی در صورت وجود چنین مطالعاتی، ما در مورد اثرات سیاست های مالی و پولی بر عملکرد بازار سهام در زمان برخورد این سیاست، مطلب زیادی نمی دانیم. این مطالعه به دنبال برطرف کردن این خلاء است. نتایج ما نشان می دهد که هر دو سیاست مالی و پولی بر بازار سهام تاثیر دارند. این تاثیر می تواند هم از طریق راه  های مستقیم  باشد یا از طریق روش های غیر مستقیم.  مسئله مهم تر این است که، ما شواهدی پیدا کردیم که نشان می دهد، برخورد بین این دو سیاست در توضیح رشد بازار سهام بسیار اهمیت دارد. بنابراین، تحلیل گران و سرمایه گذاران در تلاش شان برای درک رابطه بین سیاست های کلان اقتصادی و عملکرد بازار سهام باید  به جای تکی در نظر گرفتن سیاست های مالی و پولی، آنها را باهم در نظر بگیرند.

کلمات کلیدی

سیاست های پولی، سیاست های مالی، بازار سهام، VAR ساختاری، تقابل سیاست های مالی و پولی

Stock Market Response to Monetary and Fiscal Policy Shocks: Multi-Country Evidence
Abstract
A Structural VAR model is employed to investigate the effects of monetary and fiscal policy
shocks on stock market performance in Germany, UK and
the US. A significant number of past studies have concentrated their attention on the relationship between monetary policy and stock market performance, yet only few on the effects of fiscal policy on stock markets. Even more we know little, if any, on the effects of fiscal and monetary policy on stock market
performance when the two policies interact. This study
aims to fill this void. Our results show that both fiscal and monetary policies influence the stock market, via either direct or indirect channels. More importantly, we find evidence that the interaction between the two policies is
very important in explaining stock market developments. Thus, investors and analysts in their
effort to understand the relationship between macroeconomic policies and stock market
performance should consider fiscal and monetary in tandem rather than in isolation
کد:۱۰۳۱۸
دانلود رایگان فایل انگلیسی:
رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com
بازار سهام، تقابل سیاست های مالی و پولی

بازار سهام، تقابل سیاست های مالی و پولی

نظری بدهید

یازده + نه =