توضیحات محصول

دانلود مقاله تحول مدل کسب و کار: در جستجوی سازگاری پویا

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۰۳۲۶ کلمه ۲۰ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۰ صفحه word فونت ۲۰ B Nazanin+ Bold

تحول مدل کسب و کار: در جستجوی سازگاری پویا
مفهوم مدل کسب و کار به طور کلی به ارتباط بین زمینه های مختلف فعالیت یک شرکت که برای تولید یک گزاره از ارزش به مشتریان طراحی شده است اشاره دارد. میتوان به دو کاربرد متفاوت از این مفهوم توجه کرد. اولین مفهوم روش استاتیک است که به عنوان یک طرح برای انسجام بین اجزای مدل کسب و کار اصلی به کار می رود.دومین مفهوم به رویکرد تحول گرا تر اشاره دارد که از مفهوم به عنوان یک ابزار برای مقابله با تغییرات و نوآوری در سازمان و یا در خود مدل استفاده می شود.
ما از چارچوب RCOV– که خود الهام گرفته از دیدگاه Penrosian شرکت است – برای تطبیق دادن این دو رویکرد به منظور بررسی تحول مدل کسب و کار و نیز جستجوی پویایی ایجاد شده توسط فعل و انفعالات بین اجزای مدل کسب و کار استفاده می کنیم وان را در مورد باشگاه فوتبال انگلیسی آرسنال در دهه گذشته پیاده می کنیم. ماتحول مدل کسب و کار را به عنوان یک فرایند تنظیمی مناسب شامل تغییرات داوطلبانه و نوظهورانه در و بین اجزای اصلی همیشه مرتبط تعریف می کنیم ، و به این نتیجه می رسیم که پایداری شرکت بستگی به پیش بینی و واکنش به نتایج تغییر داوطلبانه و نو ظهورانه دارد ، و اصطلاح” سازگاری پویا ” را برای این قابلیت شرکت برای ایجاد و حفظ عملکرد آن در عین تغییر مدل کسب و کار بکار می بریم.

 

Business Model Evolution: In Search of Dynamic Consistency
The business model concept generally refers to the articulation between different areas of
a firm’s activity designed to produce a proposition of value to customers. Two different
uses of the term can be noted. The first is the static approach – as a blueprint for the
coherence between core business model components. The second refers to a more
transformational approach, using the concept as a tool to address change and innovation
in the organization, or in the model itself. We build on the RCOV framework – itself inspired
by a Penrosian view of the firm-to try to reconcile these two approaches to consider
business model evolution, looking particularly at the dynamic created by interactions
between its business model’s components. We illustrate our framework with the case of
the English football club Arsenal FC over the last decade. We view business model
evolution as a fine tuning process involving voluntary and emergent changes in and
between permanently linked core components, and find that firm sustainability depends
on anticipating and reacting to sequences of voluntary and emerging change, giving the
label ‘dynamic consistency’ to this firm capability to build and sustain its performance
while changing its business model
کد:۱۰۳۲۶
دانلود رایگان فایل انگلیسی:
رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com
دانلود مقاله تحول مدل کسب و کار: در جستجوی سازگاری پویا

نظری بدهید

16 − 12 =