توضیحات محصول

دانلود مقاله مروری بر مقاله: نظری اجمالی بر روند هماهنگ کردن تکنیکها در فرایند تصویر سازی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۲۷۳۵ کلمه ۵ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۱ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

مروری بر مقاله: نظری اجمالی بر روند هماهنگ کردن تکنیکها در فرایند تصویر سازی

چکیده: فرایند هماهنگ سازی اخیرآ یکی از حوزه های بهره برداری اساسی است.این کار نوعی انقلاب در زمینۀ ویژن کامپیوتر محسوب میشود. روند هماهنگ سازی ابعاد جدیدی در قابلیتهای فرایند تصویر سازی فراهم می آورد، اگرچه تلاشهای زیادی برای تحلیل برنامه های مختلف در این زمینه صورت گرفته است اما همیشه مفاهیم جدیدتری در این زمینۀ چالش برانگیز وجود داشته اند.در این مطالعه، تکنیکهای مختلفی مورد بحث قرار گرفته اند و AGPF جدید مبتنی بر سبک طیفی برای دستیابی به سنجشِ مشابهِ سریع بین روند تصویرسازی و بازدهِ این روند پیشنهاد شده است.

لغات کلیدی: AGPF، فرایند تصویرسازی، سنجش مشابه، سبک طیفی، روند هماهنگ سازی

Review Article: An Overview of Template Matching Technique in
Image Processing
Abstract:
Template matching is one of the areas of profound interests in recent times. It has turned out to be
a revolution in the field of computer vision. Template matching provides a new dimension into the image-
processing capabilities, although there have been many attempts to resolve different issues in this field there
have always been newer concepts emerging in this ever challenging field. In this study, various techniques are
discussed and a new FPGA based spectral architecture is proposed to achieve a fast similarity measure between
template and input image
کد:۱۰۳۳۱
دانلود رایگان فایل انگلیسی:
رمز فایل :www.downloadmaghaleh.com
AGPF، فرایند تصویرسازی، سنجش مشابه، سبک طیفی، روند هماهنگ سازی

AGPF، فرایند تصویرسازی، سنجش مشابه، سبک طیفی، روند هماهنگ سازی

نظری بدهید

4 × یک =