توضیحات محصول

دانلود مقاله دوام پلیمر اصلاح شده بتون متراکم با وزن سبک

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۲۰۰ کلمه ۶ صفحه pdf 

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۱ صفحه word فونت ۱۱ (Arial Body CS)

دوام پلیمر اصلاح شده بتون متراکم با وزن سبک

Jo~ao A. Rossignolo *, Marcos V.C. Agnesini

خلاصه:

اثرات (SBR)   اصلاح لاتکس لاستیکی بوتادین- استیرن روی دوام بتون وزن سبک (LWAC) بررسی شده است. مقاومت فرسایشی، مقاومت شیمیایی و جذب آب SBR اصلاح شده LWAC آنالیز و با LWAC اصلاح نشده مقایسه شده است. به طور نسبی کشش  تراکمی ۷-روزه به اندازه تراکم بتونی خشک از ۳۹٫۵ تا ۵۱٫۹ MPa و از ۱۴۶۰ تا ۱۶۰۵ kg/m3 متفاوت می باشد. نتایج این تحقیقات شرح می دهد که عملکرد SBR- اصلاح شده LWAC برای محیطهای متراکمی  ارائه شده که بهتر از نوع اصلاح شده آن می باشد. SBR- اصلاح شده LWAC به جذب کمتر آب و اصلاح پایداری برای جذب و فرسایش شیمیایی می انجامد.

لغات کلیدی :بتون متراکم با وزن سبک، پلیمر، SBR ، دوام

Durability of polymer-modified lightweight aggregate concrete

Joao A. Rossignolo *, Marcos V.C. Agnesini

Department of Architecture and Urbanism, University of Sao Paulo, Av. Trabalhador Saocarlense 400, Sao Carlos-SP CEP 13560 583, Brazil

Received 28 August 2001; accepted 27 November 2002

Abstract

The effects of styrene-butadiene rubber latex (SBR) modification on the durability of lightweight concrete (LWAC) were in­vestigated. Corrosion resistance, chemical resistance and water absorption of SBR-modified LWAC were analyzed and compared with the unmodified LWAC. The 7-day compressive strength as well as the dry concrete density varied from 39.5 to 51.9 MPa and from 1460 to 1605 kg/m3, respectively. The results of this study demonstrate that the performance of SBR-modified LWAC exposed to aggressive environments was better than unmodified one. SBR-modified LWAC led to lower water absorption and significant resistance improvement to chemical attack and corrosion. © ۲۰۰۳ Elsevier Ltd. All rights reserved.

Keywords: Lightweight aggregate concrete; Polymer; SBR; Durability

کد:۱-۱۰۹۱۶

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله دوام پلیمر اصلاح شده بتون متراکم با وزن سبک

نظری بدهید

شش − چهار =