توضیحات محصول

دانلود مقاله کد VAP: یک رمزعبور گرافیکی امن برای دستگاه های هوشمند

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۷۰۰۰ کلمه ۱۱ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۰ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

کد VAP: یک رمزعبور گرافیکی امن برای دستگاه های هوشمند

چکیده

به موازات افزایش سرعت خرید دستگاه های هوشمند، حملات به این دستگاه ها نیز با یک نرخ هشداردهنده افزایش می یابد. برای جلوگیری از این حملات، بسیاری از طرح های احراز هویت مبتنی بر رمزعبور پیشنهاد می شود. در میان آنها، طرح های رمزعبور گرافیکی در این دستگاه ها به علت اندازه محدود صفحه و کمبود صفحه کلید کامل ترجیح داده می شود. بازهم، طرح های رمزعبور گرافیکی موجود به حملات مختلف حساس هستند، که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: شولدر سرفینگ (نگاه کردن رمزعبور از روی دست اشخاص هنگام تایپ کردن)، اسموج اِتَک (حملات لکه ای)، و حمله جستجوی فراگیر (آزمودن کلیه حالات ممکن برای یافتن رمزعبور)، مهمترین آنها هستند. بنابراین، در این مقاله، ما کد VAP (لرزش-و-الگو) را پیشنهاد می کنیم، یک طرح رمز عبور گرافیکی جدید که در مقابل این سه حمله اصلی، مقاوم است. برای ارزیابی قابلیت استفاده از طرح پیشنهادی خودمان، یک بررسی قابل استفاده بر روی۱۲۲ نفر از گروه های سنی با جمعیت های مختلف انجام شده است.

کلمات کلیدی: دستگاه های هوشمند، احراز هویت، طرح رمزعبور گرافیکی، کد لرزش، قفل الگو، کد لرزش و الگو

VAP code: A secure graphical password for smart devices^

ABSTRACT

In parallel to the increasing purchase rate of the smart devices, attacks on these de­vices are also increasing in an alarming rate. To prevent these attacks, many password-based authentication schemes are proposed. Among them, graphical password schemes are preferred on these devices due to their limited screen size and a lack of full sized keyboard. Again, existing graphical password schemes are susceptible to various attacks, among which shoulder surfing, smudge attack, and brute force attack are the most promi­nent. Hence, in this paper, we propose Vibration-And-Pattern (VAP) code, a new graphical password scheme that is resilient against these three major attacks. To evaluate the usabil­ity of our proposed scheme, a usability study has been conducted on 122 participants of various age groups from different demographics

Keywords: Smart devices Authentication Graphical password scheme Vibration code Pattern lock Vibration and pattern code

کد:۱۱۱۲۱

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله کد VAP: یک رمزعبور گرافیکی امن برای دستگاه های هوشمند

نظری بدهید

دوازده − هفت =