توضیحات محصول

دانلود مقاله ادراک اشخاص مبتلا به اختلالات شخصیتی مبتنی بربرش نازکی از رفتار

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۴۵۰ کلمه ۱۴ صفحه pdf 

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۴ صفحه word فونت ۱۴ Arial

ادراک اشخاص مبتلا به اختلالات شخصیتی مبتنی بربرش نازکی از رفتار

چکیده

غریبه ها ، بعد از مشاهدهی گزیده ای ۳۰ ثانیه ای از مصاحبه با افراد******، قضاوت قابل اعتمادی در رابطه با صفات شخصیتی کردند . رتبه بندی برای ۲۲۹ سرباز نظامی شرکت کننده  در یک مطالعه ی اختلالات شخصیتی ، انجام شد . تقریبا ۲۸ درصد سربازانمعیارDSM-IVرا برای اختلال شخصیتی معین یا احتمالی ، رعایت نمودند . (. PDچندین دانشجوی  کارشناسی آموزش ندیده هر کلیپ ویدئویی را  با توجه به ویژگی های شخصیتی پنج گانه ، جذابیت فیزیکی و .. ، رتبه بندی کردند . دانشجویان ، به دقت افرادی را که صفات اختلال شخصیت پارانوئید ، اسکیزوتایپال ، وابسته ، و اجتنابی را در برون گرایی پایین ترینشان دادند را رتبه بندی نمودند . این رتبه بندی ها ، این افراد را چندان دوست داشتنی فرض نکردند .دانشجویان ، به دقت افرادی را که صفات اختلال  شخصیت نمایشیازخود نشان دادندرا رتبه ی بیش تری در برون گرایی دادند ، و دریافتند که آن ها دوست داشتنی ترند . افراد عادی ، حتی بر اساس کم ترین اطلاعات ، میتوانند با توجه به برخیویژگی های شخصیتی مربوط به اختلالات شخصیتی ، قضاوت صحیحی نمایند .این ادراک ممکن است ، روش هایی که افراد توسط آن با اختلالات شخصیتی به دیگران پاسخ میدهند را تحت تاثیر قرار دهد .۲۰۰۳Elsevier. ثبت شده . تمامی حقوق محفوظ اند .

Perceptions of people with personality disorders based on thin slices of behavior

Abstract

Strangers made reliable judgments about personality traits after viewing one 30-s excerpt from interviews with anonymous target persons. Ratings were generated for 229 military re­cruits participating in a study of personality disorders. Approximately 28% of the recruits met DSM-IV criteria for a definite or probable personality disorder (PD). Several untrained undergraduate students rated each video clip with regard to the Big Five personality traits, physical attractiveness, and likeability. The students accurately rated people who exhibited features of paranoid, schizotypal, dependent, and avoidant PDs as being lower in extraversion. The raters also considered these people less likeable. Students accurately rated people who ex­hibited features of histrionic PD as being higher in extraversion and found them to be more likeable. Laypersons can make accurate judgments regarding some personality characteristics associated with personality disorders, even on the basis of minimal information. These percep­tions may influence ways in which people respond to others with PDs. © ۲۰۰۳ Elsevier Inc. All rights reserved

کد:۱۱۱۲۲

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله ادراک اشخاص مبتلا به اختلالات شخصیتی مبتنی بربرش نازکی از رفتار

نظری بدهید

نوزده − 4 =