توضیحات محصول

 دانلود مقاله تولید لیزر ۵۲۵ نانومتری کارآمد در حفره رزونانسی تک یا دوگانه

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۵۰۰ کلمه ۷ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۴ صفحه word فونت ۱۱ B Zar

تولید لیزر ۵۲۵ نانومتری کارآمد در حفره رزونانسی تک یا دوگانه

چکیده

این مقاله نتایج مطالعه ای بر روی تولید جمع فرکانسی بسیار کارآمد از فرکانس های با طول موج نوری ۷۹۲ و ۱۵۵۶ نانومتر تا ۵۲۵ نانوتر با استفاده از حفره حلقه رزونانسی تک یا  دوگانه  بر اساس کریستال فسفات تیتانول پتاسیم قطبی شده (PPKTP) به صورت دوره ای  را  گزارش می دهد. با بهینه کردن پارامترهای حفره،بیشینه توان بدست آمده برای لیزر ۵۲۵ نانومتری حاصل، برای حفره رزونانسی تک و دوگانه به ترتیب ۲۶۳ و ۳۷۳ میلی وات بود. کارآیی تبدیل کوانتومی مطابق برای تبدیل فوتون های ۱۵۵۶ نانومتری به فوتون های ۵۲۵ نانومتری با حفره رزونانسی تک یا دوگانه  به ترتیب % ۸ و %۷۷ بود. کارآیی تکعبور درون حفره ای اندازه گیری شده برای هر دو آرایش حدود% ۵ بود. عملکرد های تولید جمع فرکانسی در این دو آرایش ، مطالعه شده و به صورت دقیق مقایسه شده است.این کار،  دستورالعمل هایی برای بهینه کردن تولید جمع فرکانسی  نور لیزر برای آرایش های متنوع ارائه خواهد داد.  بازدهی تبدیل بالای حاصل شده در این کار زمینه ساز برای بالا تبدیل فرکانسی حالت های کوانتومی غیر کلاسیک  مانندخلأ فشرده شده و حالت های تک فوتونه است.  منبع لیزر سبز پیشنهاد شده که طرحی برای تولید جفت های فوتون در هم تنیده دو رنگی و رسیدن به پایین تبدیل فرکانسی تک فوتون های در حال حمل تکانه زاویه مداری است، در آزمایش های آینده ما استفاده خواهد شد.

Efficient 525 nm laser generation in single or double resonant cavity

abstract

This paper reports the results of a study into highly efficient sum frequency generation from 792 and 1556 nm wavelength light to 525 nm wavelength light using either a single or double resonant ring cavity based on a periodically poled potassium titanyl phosphate crystal (PPKTP). By optimizing the cavity’s parameters, the maximum power achieved for the resultant 525 nm laser was 263 and 373 mW for the single and double resonant cavity, respectively. The corresponding quantum conversion efficiencies were 8 and 77% for converting 1556 nm photons to 525 nm photons with the single and double resonant cavity, respectively. The measured intra-cavity single pass conversion efficiency for both configurations was about 5%. The performances of the sum frequency generation in these two configurations was studied and compared in detail. This work will provide guidelines for optimizing the generation of sum frequency generated laser light for a variety of configurations. The high conversion efficiency achieved in this work will help pave the way for frequency up-conversion of non-classical quantum states, such as the squeezed vacuum and single photon states. The proposed green laser source will be used in our future experiments, which includes a plan to generate two-color entangled photon pairs and achieve the frequency down-conversion of single photons carrying orbital angular momentum

Keywords:Double resonant cavity Sum frequency generation Quantum frequency conversio

کد:۱۱۱۲۸

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

 دانلود مقاله تولید لیزر 525 نانومتری کارآمد در حفره رزونانسی تک یا دوگانه

نظری بدهید

پانزده − سه =