توضیحات محصول

دانلود مقاله کنترل توپولوژی توزیع  شده با طولانی کردن عمر بر اساس بازی غیر تعاونی برای شبکه های حسگر بی سیم

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۷۷۰۰ کلمه ۱۱ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۲ صفحه word فونت ۱۰ (Arial Body CS)

کنترل توپولوژی توزیع  شده با طولانی کردن عمر بر اساس بازی غیر تعاونی برای شبکه های حسگر بی سیم

چکیده

در یک شبکه حسگر توزیع شده ی پیچیده و بزرگ ، حسگر منفرد مستقیما تنها با حسگر های همسایه اش ارتباط برقرار می کند . علیرغم محدود شدن با چنین ارتباط های موضعی ، شبکه برای حفظ خصوصیات مطلوب مانند اتصال شبکه ای و به حداکثر رساندن عمر ، باید خودش خودسازمانده باشد ،  کنترل توپولوژی ، یک تکنیک برای تعیین پارامترهای بهینه ی انتقال برای هر سنسور می باشد . همانطوری که توپولوژی شبکه بهترین عملکرد شبکه را دارد . ما در این مقاله یک برنامه پویای  کنترل توپولوژی را برای بهتر کردن عمر شبکه برای شبکه های حسگر بی سیم در حضور حسگر های خودخواه بررسی می کنیم . یک بازی غیر تعاونی به روش کنترل توپولوژی کمک کرد که برای طراحی توپولوژی های شبکه با مصرف انرژی بهینه و متعادل به طور پویا ، ایجاد می شود . هر حسگر در بازی کنترل توپولوژی سعی می کند که بی میلی اش را  برای ساخت یک شبکه ی پیوسته طبق انرژی باقی مانده و توان انتقالش ، به حداقل برساند . ما وجود یک تعادل ناش (   NE) اثبات کرده و نیز نشان می دهیم که NE  نیز یک بهینه ی پارتو است . مخصوصا یک الگوریتم کاملا توزیع شده _ کنترل توپولوژی با طولانی کردن عمر  (   TCLE ) برای ساخت توپولوژی های پویای شبکه پیشنهاد می شود . توپولوژی که بوسیله الگوریتم TCLE  نتیجه می شود ، می تواند عمر شبکه را به طور قابل ملاحظه ای بهتر کند ، هنگامی که با الگوریتم های موجود مقایسه می شود . شبیه سازی ها ، کارایی الگوریتم TCLE مان را نشان می دهد .

واژه های شاخص : شبکه حسگر بیسیم، کنترل توپولوژی ، عمر شبکه ، خودخواهی ، تئوری بازی

Distributed Topology Control With Lifetime Extension Based on Non-Cooperative Game for Wireless Sensor Networks

Abstract—In a large and complex distributed sensor network, the individual sensor directly communicates only with its neigh­boring sensors. Despite being restricted to such local communi­cations, the network itself should be self-organizing to maintain certain desirable properties, such as network connectivity and lifetime maximization. Topology control is a technique to deter­mine the optimal transmit parameters for each sensor, such that the network topology has the best possible network performance. In this paper, we investigate a dynamic topology control scheme to improve the network lifetime for wireless sensor networks in the presence of selfish sensors. A non-cooperative game aided topology control approach is developed for designing energy-efficient and energy balanced network topologies dynamically. Each sensor in the topology control game tries to minimize its unwillingness for constructing a connected network according to its residual energy and transmit power. We prove the existence of Nash equilibrium (NE) and demonstrate that the NE is Pareto optimal as well. Specifically, a fully distributed algorithm— topology control with lifetime extension (TCLE)—is proposed to construct dynamic network topologies. The topologies derived by TCLE algorithm can improve the network lifetime significantly as compared with existing algorithms. Simulations demonstrate the efficiency of our TCLE algorithm.

Index Terms—Wireless sensor network, topology control, network lifetime, selfishness, game theory

کد:۱۱۱۳۳

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله کنترل توپولوژی توزیع  شده با طولانی کردن عمر بر اساس بازی غیر تعاونی برای شبکه های حسگر بی سیم

 

نظری بدهید

شانزده + چهار =