دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله گذاشتن دست یا پای پایینی زمانی که راه رفتن نسبتا در آب انجام می شود.

تعداد کلمات فایل انگلیسی:2000 کلمه 3 صفحه pdf 

تعداد صفجات فایل ترجمه:5 صفحه word فونت 14 B Nazanin

گذاشتن دست یا پای پایینی زمانی که راه رفتن نسبتا در آب انجام می شود.

کلمات کلیدی: آب درمانی، توانبخشی، پیاده روی.

خلاصه

استخر آب درمانی معمولا توسط فیزیوتراپ ها استفاده می شود. هیدروتراپی هم در مراحل اول و هم در روزهای آخر پیشرفت نسبی بازآموزی قدم زدن و تحمل وزن کاربرد دارد. پیشرفت مراحل آب درمانی با کاهش عمق آب و افزایش سرعت حرکت انجام می شود. هیچ کاری در مورد این جنبه از هیدروتراپی انجام نشده است و هیچ داده ای در مورد درجه تحمل وزن نسبی در طول آب درمانی بیمارهای خاص وجود ندارد. یک پلت فرم اندازه نیرو اجرا شد. زمانی که فرد در طول پلت فرم راه می رود، این پلت فرم میزان بار وارد شده را اندازه گیری می کند. این پلت فرم در زمین خشک استفاده می شود، اما می تواند در پایین استخر نیز به کار رود. از نه نفر خواسته شد تا روی پلت فرم (روی زمین خشک) راه بروند. سپس شرکت کنندگان با سرعت های مختلف و عمق های مختلف راه بروند. بار وارد شده نیز ثبت می شود. فیزیوتراپ ها با استفاده از نتایج به دست آمده می توانند یک برنامه تمرینی تحمل وزن پیشرو را برنامه ریزی کنند. این برنامه تمرینی برای گذاشتن اندام پایینی بیمار می باشد. به علاوه یک روش اندازه گیری بارگذاری نیز ارائه می شود. این روش می تواند در ارزیابی درمان های مختلف تحمل وزن به کار رود.

Loading of the Lower Limb when Walking Partially Immersed: Implications for Clinical Practice

Key Words

Hydrotherapy, rehabilitation, walking.

Summary

The hydrotherapy pool is commonly used by physiotherapists, both in the early stages and in the later progression of partial weight-bearing walking re-education. Progression is made by decreasing the depth of the water and by increasing the speed of ambulation. Because no work has been done on this aspect of hydrotherapy, there are no data available,to work out the degree of partial weight-bearing during the pool treatment of specific patients.

A force-measuring platform was constructed which would measure the loading when a subject walked across it. This platform could be used on dry land but could also be placed in the bottom of the pool. Nine subjects were asked to walk over the platform on dry land and also in the pool at different speeds and in various depths of water while readings of the loadings were recorded.

The results obtained will enable physiotherapists to plan a progressive weight-bearing exercise programme of known loadings for the lower limb of any patient. It will also provide a method of measurement of loading which could be used in the evaluation of different weight-bearing treatment regimes

کد:1-11183

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com