توضیحات محصول

دانلود مقاله مدیریت توانبخشی جراحی قطع عضو

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۴۰۰ کلمه ۴ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۶ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

مدیریت توانبخشی جراحی قطع عضو

چکیده

این مقاله گزارشی از یک زن ۵۵ ساله است که با قطع عضو درمان شده است و در نتیجه قطع عضو مبتلا به کوردومای خاجی غیرتشخیصی و تهاجمی شده است. ما دوره های بالینی و توانبخشی را در یک کلینیک جراحی سرپایی توصیف کردیم و نتایج سنجش را گزارش کردیم. آزمایش اصلاح شده دسترسی کاربردی، پیش بینی حرکت فرد جراحی شده، اندازه گیری استقلال کاربردی بیمار، و پرسش نامه سلامت کوتاه ۹ ماه بعد از توابخشی انجام می شود.

مقدمه

جراحی قطع عضو یا قطع عضو ترانس لومبار یک جراحی غیررادیکالی است که در دهه ۱۹۶۰ توسعه یافت (۱) و بسیار بهتر از شرایط سخت عمل می کند، مانند بدخیمیهای موضعی پیشرفته ارگانهای لگنی، پوستی یا اختار و یا ساختار عضلانی اسکلتی از عوارض عمل هستند. فرایند جراحی قطع عضو منجر به چالش های بلند مدت متعددی می شود (از جمله فشار خون بالا، افزایش وزن، مدیریت استوما، مراقبت از پوست و کاهش کیفیت و عملکرد در زندگی) (۱و۳-۶). به دلیل چالش های فیزیکی و روان شناسی، توان بخشی حتما باید برای بیمار تجویز شود در نتیجه بیمار می تواند دوباره جامعه برگردد. برای انجام این هدف، بهتر است یک تیم با رشته های متعدد و بین رشته ای با یکدیگر کارکنند و از فرایند توانبخشی نتایجی منطقی ارائه دهند. بنابراین بیمار به نتایج بهینه ای می رسد.

Rehabilitation Management of Hemicorporectomy

Abstract

This is a case report of a 55-year-old woman who was treated with a hemicorporectomy consequent to an invasive undiffer-entiated sacral chordoma. We describe the clinical course and rehabilitation process in an amputee outpatient clinic and report outcome measures such as the modified Functional Reach Test, the Amputee Mobility Predictor, the Functional Independence Measure, and the Short-Form Health Survey after 9 months of rehabilitation.

Introduction

Hemicorporectomy (HC), or translumbar amputation, is an ultraradical surgery developed in the 1960s [1] and is performed in extreme circumstances such as locally advanced malignancies of the pelvic organs, skin, or musculoskeletal structures and chronic ulcer complications [1-3]. This salvage surgical procedure results in several long-term challenges, including hy­pertension, weight gain, stoma management, skin care, and reduced function and quality of life [1,3-6]. Because of the physical and psychosocial challenges, rehabilitation is essential to reintegrate the patient into society. To this end, it is essential that a multidis-ciplinary team work together to present reasonable expectations from rehabilitation and to help the patient achieve the optimal functional outcome

کد:۲-۱۱۱۸۳

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله مدیریت توانبخشی جراحی قطع عضو

نظری بدهید

چهار + 10 =