توضیحات محصول

دانلود مقاله پیشرفت جدید در واکنش بیگینلی نامتقارن

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۱۸۰ کلمه ۱۹ صفحه pdf 

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۴ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

پیشرفت جدید در واکنش بیگینلی نامتقارن
چکیده: واکنش بگینلی ، که برهمکنش اتیل استواستات، اوره، و آریل آلدهید های مناسب را شامل می شود ، نخستین بار حدود ۱۲۰ سال قبل کشف شده بود. محصولات بیگینلی (۴،۳-دی هیدروپیریمیدین-۲(H1) اون ها) به دلیل ویژگی های دارویی و ساختاری مواد جالب توجهی هستند. در دهه های اخیر، سنتزهای نامتقارن به عنوان ابزار قدرتمند ، تاثیر موثری روی محصولات بیگینلی داشته اند و پتانسیل ها و کاربرد آنها را به عنوان دارو افزایش داده اند. با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع، در این مقاله مروری بر آن بودیم تا پیشرفت های جدید و سریع واکنش بیگینلی نامتقارن را نشان دهیم.
کلمات کلیدی: بیگینلی، ۴،۳ -دی هیدروپیریمیدین-۲(H1) اون ها ، سنتز نامتقارن، واکنش های چندجزئی (MCRها).

Recent progress in asymmetric Biginelli reaction

Abstract The Biginelli reaction, which involves the inter­action of ethyl acetoacetate, urea, and an appropriate aryl aldehyde, was first discovered by Pietro Biginelli about 120 years ago. The Biginelli products (3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones) are interesting materials due to their significant pharmacological and structural profiles. In the last decades, the asymmetric synthesis as a powerful tool has an effec­tive impact on the Biginelli products and has increased their potencies and applications as drugs. Having the importance of this subject in mind, in this review we wish to present the recent rapid progress of asymmetric Biginelli reaction.

Keywords    Biginelli ■ ۳, ۴-Dihydropyrimidin-2(1H)-ones ■ Asymmetric synthesis ■ Multicomponent reactions (MCRs)

کد:۹۱۷۱

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله پیشرفت جدید در واکنش بیگینلی نامتقارن

نظری بدهید

سه × چهار =