توضیحات محصول

 دانلود مقاله ارزیابی عملکرد یک روتر با بافرهای گردشی تنظیم­پذیر در یک محیط سوئیچینگ پیوسته نوری

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۹۶۷ کلمه ۸ صفحه pdf 

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۴ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

ارزیابی عملکرد یک روتر با بافرهای گردشی تنظیم­پذیر در یک محیط سوئیچینگ پیوسته نوری

چکیده

سوئیچینگ پیوسته نوری، چالش­هایی را برای طراحی روترهای نوری بیان می­کند. این مقاله در نظر می­گیرد که چگونه ابعاد یک روتر با N پورت داده ورودی با Mفیبر اضافی، خطوط (پورتهای ورودی N+M) را در یک شبکه محدود هاپ-و-اسپن به تاخیر می­اندازد. روتر شامل FDLهای قابل­تنظیمی می­شود که می­توانند اندازه­شان را تغییر بدهد برای اینکه بافرها متناسب پیوسته شوند. فیبرهای قابل­تنظیم، دسترسی به توان بیش از ۲۰% را نسبت به فیبر استاتیک در بارگذاری پورت ورودی به تاخیر می­اندازند. چند چرخشی یک نایز حیاتی هستند، زمانی که بسته­ ها تنها می­توانند از طریق بافر به جریان بیفتند، بهبودی قابل اندازه­گیری بدست می­آید پس از اینکه تعداد FDLها با تعداد پورتهای داده مساوی شود. هنگامی که گردش مجاز می­شود، توان عملیاتی تا حدود بالای ۴۰ درصد افزایش می­یابد، بسته به ترکیب تعداد FDLهایی که اضافه می­شوند و گردش­هایی که محدود می­شوند، که باید به صورت پیوسته افزایش یابد. برای تعداد معینی از FDLها، یک حد مطلوب چرخش وجود دارد که فراتر از ان هیچ سود عملیاتی قابل­اندازه­گیری وجود ندارد.

کلمات کلیدی: سوئیچینگ پیوسته نوری، چرخش، خطوط تاخیر فیبر، بافر نوری.

Performance Evaluation of a Router with Tunable Recirculating Buffers in an Optical Burst Switching Environment

Abstract

Optical burst switching presents challenges to the design of optical routers. This paper considers how to dimension a router of N input data ports with an additional M fiber delay lines (N+M internal ports) in a hop-and-span constrained network. The router incorporates tunable FDLs that can vary their size to fit the burst being buffered. Tunable fiber delays achieve up to 20% higher throughput than static fiber delays at high input port load. Multiple recirculations are a critical requirement; when packets can circulate only once through the buffer, no measurable improvement is achieved after the number of as FDLs becomes equal to the number of data ports. When recirculation is permitted, throughput increases by up to 40%, depending on the combination of the number of FDLs added and the recirculation limit, which must increase in tandem. For a given number of FDLs, there is an optimal recirculation limit beyond which there is no measurable throughput benefit.

Keywords – optical burst switching, recirculation, fiber delay lines, optical buffering.

کد:۹۱۷۷

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

 دانلود مقاله ارزیابی عملکرد یک روتر با بافرهای گردشی تنظیم­پذیر در یک محیط سوئیچینگ پیوسته نوری

نظری بدهید

سیزده + هفت =