توضیحات محصول

دانلود مقاله برش باند ها در یک بالک شیشه ای فلزی بعد از یک تغییر فرم عمده ی پلاستیک

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۲۶۱۶ کلمه ۴ صفحه pdf

نتعداد صفحات فایل ترجمه:۵ صفحه word فونت ۱۱ Arial

برش باند ها در یک بالک شیشه ای فلزی بعد از یک تغییر فرم عمده ی پلاستیک

مطالعات یک میکروسکوپ انتقالی الکتروونی  برای اثر برش باندها در یک بالک شیشه ای فلزی Zr53Cu18.7Ni12Al16.3   بعد از ۴% اعمال تغییر فرم پلاستیک استفاده شده است.شروع برش باند ، اثرات متقابل برش ثانویه باند، گسترش کامل برش باند و تعامل برش باندها با نانوبلورهای برشی القایی گیر افتاده است. نتایج پیشنهادی که نرمی بالک شیشه ای فلزی به وسیله ی کمپلکس باندها و  تعاملات بین تطبیق برش پلاستیکی بزرگ و از پدیده ی بد وفاجعه بار انتشار باند برشی جلوگیری کرده.

Shear bands in a bulk metallic glass after large plastic deformation

A transmission electron microscopy investigation is conducted to trace shear bands in a Zr53Cu18 7Ni12Al16 3 bulk metallic glass after experiencing 4% plastic deformation. Shear band initiation, secondary shear band interactions, mature shear band broadening and the interactions of shear bands with shear-induced nanocrystals are captured. Results suggest that the plasticity of the bulk metallic glass is enhanced by complex shear bands and their interactions which accommodate large plastic strain and prevent cat­astrophic shear band propagation. © ۲۰۱۲ Acta Materialia Inc. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

Keywords: Bulk metallic glass; Shear bands; Transmission electron microscopy; Plasticity

کد:۱-۹۲۰۰

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

 

دانلود مقاله برش باند ها در یک بالک شیشه ای فلزی بعد از یک تغییر فرم عمده ی پلاستیک

نظری بدهید

هشت + یازده =