توضیحات محصول

دانلود مقاله یک الگوریتم ابتکاری مبتنی بر اولویت ترتیبی برای زمانبندی جابجایی مواد در یک بارانداز تقاطعی ماهواره ای

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۳۴۰ کلمه ۷ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۴ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

یک الگوریتم ابتکاری مبتنی بر اولویت ترتیبی برای زمانبندی جابجایی مواد در یک بارانداز تقاطعی ماهواره ای

چکیده: در یک شبکه لجستیک کمتر از ظرفیت بار کامیون، بارانداز تقاطعی ماهواره ای مسئول تحویل های محلی است. این پایانه ها در دو شیفت جداگانه کار می کنند: یکی کردن محموله برداشته شده جهت ارسال های شبانه و پردازش محصولات دریافتی برای تحویل های صبح زود. باراندازهای تقاطعی موقع زمانبندی کامیون ها و جایی که حداقل نمودن هزینه جابجایی در اولویت باشد انعطاف پذیر هستند.در این مقاله، با ارائه یک مدل ریاضی فرآیند باراندازی نقاطعی را به صورت رسمی در می آوریم. ما یک الگوریتم ابتکاری مبتنی بر اولویت ترتیبی را برای برخورد با مشکلات عملی توسعه می دهیم. نتایج عددی نشان دهنده ثبات روش ابتکاری برای مشکلات با اندازه نسبتا بزرگ می باشند.

کلمات کلیدی: کمتر از ظرفیت بار کامیون، بارانداز تقاطعی ماهوارهای، جابجایی مواد، برنامه نویسی مختلط – عدد صحیح،  فرآیند ابتکاری

A sequential priority-based heuristic for scheduling material handling

in a satellite cross-dock01

abstract

In a less-than-truckload logistic network, the satellite cross-dock is in charge of local deliveries. These terminals operate in two separate shifts: consolidating pickup freight for overnight shipments and pro­cessing received products for early morning deliveries. Satellite cross-docks are flexible when scheduling trucks and where the priority is to minimize handling cost. In this paper, we formalize cross-docking pro­cess by presenting a mathematical model. We develop a sequential priority-based heuristic algorithm to deal with practical problems. Numerical results show the stability of the heuristic method for fairly large size  problems

Keywords: Less-than-truckload Satellite   cross-dock Material handling Mixed-integer programming Heuristics

کد:۱-۹۶۱۰

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله یک الگوریتم ابتکاری مبتنی بر اولویت ترتیبی برای زمانبندی جابجایی مواد در یک بارانداز تقاطعی ماهواره ای

نظری بدهید

18 − 4 =