توضیحات محصول

دانلود مقاله تفکر در مورد استراتژی و تغییرات سازمانی –فرضیات ضمنی تشخیص دهنده ی یک نظریه از نظریه دیگر

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۶۰۰ کلمه ۱۳ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۶ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin+ Regular

تفکر در مورد استراتژی و تغییرات سازمانی

فرضیات ضمنی تشخیص دهنده ی یک نظریه از نظریه دیگر

در این فصل از شما دعوت می کنم که تجارب خودتان را منعکس کنید و مفاهیم آنها را در نظر بگیرید:

– نگرانی های اساسی مدیریت استراتژیک-پدیده ای که به دنبال مقابله با آن هستند

– هر عمل مدیریت استراتژیک منعکس کننده برخی از نظریه ها است

– فرضیات که برای تضمین داده می شوند هر نظریه را می سازند

– چگونه فرضیاتی که اعطا می شوند منجر به نظریه های مختلف می شوند.

– ادعاهای مختلف برای ماهیت شناخت انسان هستند

– آیا مدیریت استراتژیک می تواند به عنوان یک علم عینی واجد شرایط باشد یا خیر

فصل مهمی است زیرا این مجموعه، پایه ای برای مقایسه روش های مختلف درک و تمرین مدیریت استراتژیک است که در طول چند دهه گذشته توسعه یافته است. این پایه و اساس در سراسر باقیمانده ی این کتاب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

Thinking about strategy and organisational change

The implicit assumptions distinguishing one theory from another

This chapter invites you to draw on your own experience to reflect on and consider the implications of:

The fundamental concern  of strategic     –   How   differences   in   these   taken-for-
management – the phenomena it seeks to      granted  assumptions  lead  to different
deal with.                                                                                                    theories.

Every practice of strategic management        – Different claims as to the nature of human-
reflecting some theory.                                                                               knowing.

The taken-for-granted assumptions upon    –  Whether   strategic   management   can-
which each theory is built.                                qualify as an objective science or not.

The chapter is important because it sets out a basis for comparing the different ways of understanding and practising strategic management that have developed over the past few decades. This is the basis that will be used throughout the rest of the book.

کد:۹۶۶۱

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله تفکر در مورد استراتژی و تغییرات سازمانی -فرضیات ضمنی تشخیص دهنده ی یک نظریه از نظریه دیگر

 

نظری بدهید

دو × 3 =