توضیحات محصول

دانلود مقاله چه کسی سوال درست را می پرسد؟ الگوها و تنوع در مکتوبات (منابع) ایجاد سرمایه گذاری جدید

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۱۰۳۵ کلمه ۳۳ صفحه pdf 

تعداد صفحات فایل ترجمه:۴۴ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

چه کسی سوال درست را می پرسد؟ الگوها و تنوع در مکتوبات (منابع) ایجاد سرمایه گذاری جدید

مقدمه

در طی ۳۰ سال اخیر، کارآفرینی یکی از زمینه های محبوب تحقیق در مطالعات مدیریتی بوده است، که از اوایل دهه ۱۹۹۰ رشد اکسپونانسیلی کمتر یا بیشتر داشته است. گرچه تحقیق کارآفرینی تاریخچه طولانی دارد- ما می توانیم تحقیقات اولیه را با تمرکز روی کارآفرینی زمانهای قبل ، در قرن های هجدهم و نوزدهم مشاهده نماییم- تحقیقات سیستماتیک تر در طی دهه ۱۹۸۰، حداقل در میان دانشجویان مدیریت،  ظهور کردند. در ابتدا تحقیق با یک علاقه در تحقیق برای کارآفرین به عنوان یک فرد و یک تلاشگر برای نشان دادن شخصیت و صفات وی غالب بود. به هرحال، این تحقیق شدیدا مورد انتقاد قرار گرفت و در اواخر دهه ۱۹۸۰ یک جابجایی سیستماتیک در تحقیق کارآفرینی ، از تمرکز روی کارآفرین به عنوان یک فرد به سمت فرایند و رفتار کارآفرینانه وجود داشت.

Who’s asking the right question? Patterns and diversity in the literature of new venture creation Hans Lands tröm and Fredrik Åström

INTRODUCTION

During the last 30 years, entrepreneurship has become one of the most popular fields of research in management studies, having grown more or less exponentially since the early 1990s. Although entrepreneurship research has a very long history – we can fi nd early research with a focus on entrepreneurship as long ago as the eighteenth and nineteenth centuries – more systematic research emerged during the 1980s, not least among management scholars. Initially the research was dominated by an interest in searching for the entrepreneur as an individual and attempting to reveal his/her personality and traits. However, this research was strongly criti­cized and by the late 1980s there was a systematic shift in entrepreneurship research, from a focus on the entrepreneur as an individual towards the entrepreneurial process and behaviour

کد:۲-۹۶۸۵

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله چه کسی سوال درست را می پرسد؟ الگوها و تنوع در مکتوبات (منابع) ایجاد سرمایه گذاری جدید

نظری بدهید

5 × دو =