توضیحات محصول

دانلود مقاله کارکرد بهینه برای ریزشبکه چند بخشی مبتنی بر جامعه در حالت های متصل به شبکه و جزیره ای

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۶۰۰ کلمه ۹ صفحه pdf 

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۳ صفحه word فونت ۱۲ B Nazanin

کارکرد بهینه برای ریزشبکه چند بخشی مبتنی بر جامعه در حالت های متصل به شبکه و جزیره ای

چکیده:ریزشبکه به عنوان پیکربندی سیستم برق آینده محسوب می شود که می تواند با اتصال به شبکه برق توده و نیز در حالت تک ایستا (مستقل) برای خدمت رسانی به بارهای ریزشبکه به هنگام خرابی شبکه بالادستی به کار گرفته شود. این مقاله یک مدل تجاری برای کارکرد ریزشبکه چند بخشی مبتنی بر جامعه را ارائه می کند که شامل بارهای بحرانی و ژنراتورها با صاحبان متعدد می باشد. متفاوت از بسیاری ریزشبکه های عملیاتی با یک مالک بارهای بحرانی و ژنراتورهای در محل، ریزشبکه چند بخشی مبتنی بر جامعه بحث شده در این مقاله ساختار متفاوت و در نتیجه اهداف عملیاتی منحصربفردی را ارائه می کند. یک مدل دو سطحی تکرار شونده برای شبیه سازی تعامل میان عملگر ریزشبکه جامعه (به نام مینی – ایزو) و چند بخشی ها برای استخراج نتایج شفاف سازی بازاربه اندازه کافی خوب در حین وضعیت کارکرد نرمال ریزشبکه ارائه شده است. از سوی دیگر، یک مدل مدیریت انرژی متمرکز برای شبیه سازی کارکرد ریزشبکه در حین حوادث اختلال عمده با منابع تولید محدود و نیازهای رقابتی از سوی بارهای بحرانی با صاحبان متعدد ارائه شده است. شبیه سازی های عددی اثربخشی چارچوب عملیاتی پیشنهاد شده برای ریزشبکه چند بخشی مبتنی بر جامعه را ارزیابی می کنند.

عبارات شاخص: ریزشبکه جامعه، قیمت برق مصرفی ریزشبکه، کارکرد بهینه

Optimal Operation for Community Based Multi-Party Microgrid in Grid-Connected and Islanded Modes

Abstract—Microgrid is regarded as the future power system configuration, which can be operated by connecting to the bulk power grid, as well as in stand-alone mode for serving microgrid loads during failures of upstream grid. This paper proposes a business model for operating the community based multi-party microgrid, which involves critical loads and generators of multiple owners. Different from most operational microgrids with single owner of critical loads and on-site generators, the community based multi-party microgrid discussed in this paper presents different structure and thus unique operating goals. An iterative bi-level model is proposed to simulate the interaction between the community microgrid operator (named as mini-ISO) and multiple parties for deriving good enough market clearing results during the microgrid’s normal operation status. On the other hand, a centralized energy management model is proposed to simulate the microgrid operation during major disruption events with limited generation resources and competing needs from multiple owners’ critical loads. Numerical simulations evaluate the effectiveness of the proposed operation framework for the community based multi-party microgrid.

Index Terms—Community microgrid, microgrid market clearing price, optimal operation.

کد:۹۶۱۵

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله کارکرد بهینه برای ریزشبکه چند بخشی مبتنی بر جامعه در حالت های متصل به شبکه و جزیره ای

نظری بدهید

15 − هفت =