توضیحات محصول

دانلود مقاله بیماری های ایسکمیک قلبی و عروقی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۰۰۰کلمه ۵صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۴ صفحه word فونت ۱۲ B Nazanin

بیماری های ایسکمیک قلبی و عروقی

مقدمه

امروزه بیماریهای ایسکمیک قلبی و عروقی یکی از رایجترین بیماریهای مطرح در سراسر جهان است که میتواند موجب ناتوانیهای فیزیکی و روانی افراد گردد. سازگاری ضعیف با پیامدها و چالشهای فیزیکی و روانی ناشی از این بیماری میتواند بر جنبه های مختلف زندگی افراد از جمله رابطه زناشویی بیماران تاثیر منفی بگذارد. مشکلات روانی مثل افسردگی، اضطراب، استرس، ترس از انفارکتوس مجدد قلب و مرگ نیز میتواند موجب اختلال در فعالیت افراد گردد.

اغلب این بیماران مبتلا موقعیت خود را بحرانی میپندارند. ترس و سردرگمی از پیامد های بیماری میتواند به شکل خشم نسبت به وضعیت سلامت و کاهش رضایتمندی، کاهش صمیمیت طرفین، اجتناب از فعالیت اجتماعی و در نتیجه کاهش کیفیت رابطه زناشویی بروز نماید.از طرف دیگر ترس از مرگ ناگهانی و یا حمله مجدد قلبی و احساس عدم توانمندی در تامین نیاز های طرف مقابل میتواند موجب افزایش توجه، صمیمیت، درک متقابل، تمایل به با هم بودن زوجین و کیفیت رابطه زناشویی آنها شود. کیفیت رابطه زناشویی مفهومی چند بعدی است که شامل ابعاد گوناگون ارتباط زوجین مانند سازگاری، رضایت جنسی، شادمانی، انسجام و تعهد میشود. تحقیقات نشان داده با کاهش کیفیت رابطه زناشویی، احتمال طلاق افزایش یافته و کیفیت رابطه زناشویی بر کیفیت کلی زندگی و بهزیستی ذهنی تاثیرگذار است.

Introduction

Today, cardiovascular ischemic diseases are one of the most popular diagnosed diseases all over the world that can cause physical and mental disabilities in people. Weak adaptations with physical and mental consequences and challenges such as depression, anxiety, stress, fear of heart re-infarction, and death can make disorders in people activities.

Most of these patients think that their situations are critical. Fear and confusion about the consequences of the disease can express anger about health condition, satisfaction reduction, couples’ friendship reduction, avoidance from social activities, and consequently reduction marital relationship quality. On the other hand, fear of sudden death or heart reattack and feeling of inability in supplying needs of the opposite side can increase attention, amicability, mutual understanding, the desire for couples to be with each other, and the quality of the marital relationship. The quality of marital relationship is a multidimensional concept including various dimensions of couples’ relationships such as adaptation, sexual satisfaction, happiness, coherence, and commitment. Studies have shown that reduction of marital relationship increases the probability of divorce, and quality of marital relationships influences on general quality of life and mental well-being.

کد:kh 118

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله بیماری های ایسکمیک قلبی و عروقی

نظری بدهید

پنج × یک =