توضیحات محصول

دانلود مقاله کاربرد دی‌الکتروفورز برای مرتب‌سازی و مونتاژ سنسورها

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۳۰۰ کلمه ۶ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۵ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

کاربرد دی‌الکتروفورز برای مرتب‌سازی و مونتاژ سنسورها

 چکیده

در این مقاله یک فرآیند تصادفی تشریح می‌شود که در آن مجموعه‌ای از نانوسیم‌ها بر روی آرایه‌ای از الکترودها جهت ایجاد سنسورهای کوچک گاز مونتاژ می‌شوند. این سیم‌ها به صورت جداگانه و منفرد بر روی الکترودها قرار داده نمی‌شوند بلکه با استفاده از میدان‌هایی نظیر نیروهای سیال، گرانش، و دی الکتروفورتیک بر روی الکترودها قرار می‌گیرند. مونتاژ از طریق میدان‌ها برای فرآیند‌های ساخت با خروجی بالا قابل مقیاس بندی است، اگرچه این فرآیند با مشکل کنترل کم-فعالی (underactuated) مواجه است. به منظور طراحی یک فرآیند ساخت اقتصادی، یک مدل فیزیکی پیش‌گویانه می‌بایست در ابتدا ایجاد شود. سپس این مدل را می‌توان برای طراحی فرآیند‌ها و ابزارهایی که حساسیت کمتری به اغتشاش‌ها و نویزها در فرآیند مونتاژ دارند و یا حتی بازخوردهایی در حین فرآیند مونتاژ فراهم می‌آورند مورد استفاده قرار داد. کنترل بازخورد زمان واقعی  را می‌توان با استفاده از طیف‌سنجی امپدانس نیز اجرا کرد. در این مقاله پژوهش‌های گذشته در مورد مونتاژ نانو سیم‌ها مرور می‌شود و برخی کارهای مقدماتی گروه ما در مونتاژ نانوسیم‌های اکسید قلع برای سنسورهای گاز تشریح می‌شوند.

 

The Application of Dielectrophoresis to Nanowire Sorting and Assembly for Sensors

Abstract-This manuscript describes a stochastic process in which a collection of nanowires is assembled on an array of electrodes for the purpose of making miniature gas sensors. The wires are not individually placed on the electrodes, but are assembled using fields, including fluid, gravity, and dielectrophoretic forces. Assembly through fields is scalable to high-throughput manufacturing processes, although it is also an underactuated control problem. To design an economical manufacturing process, a predictive physical model must first be developed. This model can then be used to design processes and devices that are less sensitive to the inherent noise in the assembly process, or that even provide built-in feedback during assembly. Real time feedback control could also be implemented using impedance spectroscopy. This work reviews the past research in nanowire assembly and describes some preliminary work of our group in the assembly tin oxide nanowires for gas sensors

کد:ch4

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله کاربرد دی‌الکتروفورز برای مرتب‌سازی و مونتاژ سنسورها

نظری بدهید

ده + ده =