دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله تحلیل و شبیه سازی تقطیر واکنشی برای گوگردزدایی آلکیلی بنزین

تعداد کلمات فایل انگلیسی:7000 کلمه 11 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:43 صفحه word فونت 14 B Nazanin

تحلیل و شبیه سازی تقطیر واکنشی برای گوگردزدایی آلکیلی بنزین

چکیده

افزایش وضع قوانین سختگیرانه‌ای که برای وجود گوگرد در سوختها صورت ‌گرفته، پالایشگاهها را نیازمند توسعه‌ی فرآیندهای گوگردزدایی کرده‌است. گوگردزدایی آلکیلی که با آلکیل‌دار کردن تیوفن و مشتقاتش با اولفین‌ها وبدنبال آن تقطیر صورت می‌گیرد به‌دلیل شرایط عملیاتی ملایم و عدم کاهش عدد اوکتان در طی فرآیند، یک فن‌آوری جایگزین برای بنزین می‌باشد. در این مقاله کاربرد تقطیر عملیاتی در گوگردزدایی آلکیلی مورد مطالعه قرار گرفته است که شامل طراحی مفهومی و یک شبیه سازی دقیق در حالت پایداراست. طراحی مفهومی سه جنبه را مد نظر قرار داده‌است: تحلیل ترمودینامیکی سیستم واکنشی، مزایا و محدودیت‌های تقطیر واکنشی، و محاسبات نقشه‌ها‌ی منحنی پسماند واکنشی(reactive residue curve maps). نتایج نشان دادند که تقطیر واکنشی برای گوگردزدایی آلکیلی بنزین مناسب بوده‌ و محدودینی ندارد درعوض پتانسیل زیادی برای صرفه‌جویی در هزینه اولیه،بهبود در تبدیل، کاهش در تشکیل محصولات جانبی، بهبود در پایداری کاتالیزور و عدم ایجاد نقاط داغ دارد. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که تقطیر واکنشی می‌تواند محصول بنزینی که محتوای بنزین کمتر از 1 ppmw بدهد. نشان داده شده‌است که تقطیر واکنشی می‌تواند بعنوان یک تکنولوژی جایگزین عملی برای گوگردزدایی آلکیلی بنزین درنظر گرفته ‌شود.

کلمات کلیدی: گوگردزدایی آلکیلی، محاسبه، تقطیر، سوخت، شبیه‌سازی، منحنی های پسماند واکنشی

 

Analysis and simulation of reactive distillation for gasoline alkylation desulfurization

ABSTRACT

The increasingly stringent regulations on sulfur content in fuel require refineries to develop new desulfurization processes. Through the alkylation of thiophene and its derivatives with olefins followed by distillation, alkylation desulfurization is an alternative technology in the case of gasoline for its mild operation conditions and low loss of octane number. In this paper, the application of reactive distillation in gasoline alkylation desulfurization is studied, including a conceptual design and a rigorous steady state simulation. The conceptual design considers three aspects: thermodynamic analysis of the reactive system, benefits and constraints of the reactive distillation, and computation of the reactive residue curve maps. Results show that reactive distillation is feasible for gasoline alkylation desulfurization, and it has no constraints but great potential for its capital savings, improved conversion, reduced by-product formation, improved catalyst stability and avoidance of hot spots. The simulation results show that reactive distillation could obtain product gasoline with sulfur content less than 1 ppmw. It is shown that reactive distillation may be considered a viable technological alternative for gasoline alkylation desulfurization

کد:ch6

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله تحلیل و شبیه سازی تقطیر واکنشی برای گوگردزدایی آلکیلی بنزین