توضیحات محصول

دانلود مقاله انعطاف‌پذیر بودن یا انعطاف‌ناپذیر بودن در رفتارهای هدف گرا: هنگامی ‌که انفعال مثبت به طور ضمنی تعقیب اهداف یا روش‌ها را بر می‌انگیزاند.

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۲۰۰ کلمه ۷ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۴۰ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

انعطاف‌پذیر بودن یا انعطاف‌ناپذیر بودن در رفتارهای هدف گرا: هنگامی ‌که انفعال مثبت به طور ضمنی تعقیب اهداف یا روش‌ها را بر می‌انگیزاند.

چکیده

بر اساس مطالعات قبلی در مورد نقش انفعال مثبت به عنوان یک برانگیزاننده ضمنی، ما انعطاف‌پذیر بودن و انعطاف‌ناپذیر بودن در رفتارهای هدف گرا را مورد بررسی قرار دادیم. با دانستن این که رفتارهای هدف گرا را می‌توان بر حسب اهداف نشان داد، ما نشان می‌دهیم که در هنگامی ‌که انفعال مثبت به طور ضمنی یک شخص را برای دست یابی به هدف بر می‌انگیزاند، رفتار هدف گرا در مرتبط کردن روش‌ها انعطاف‌پذیرتر است، اما در هنگامی ‌که انفعال مثبت به طور ضمنی یک شخص را برای انجام یک روش خاص بر می‌انگیزاند، رفتار هدف گرا در مرتبط کردن روش‌ها انعطاف‌ناپذیرتر است. سه آزمایش این ایده را تقویت و تأیید می‌کنند: در هنگامی ‌که انفعال مثبت به بازنمایی (representation) هدف ضمیمه شد، سرعت سویچ کردن بین روش‌ یاد گرفته شده هدف گرا به یک روش جدید تسهیل شد، در حالی که هنگامی ‌که انفعال مثبت به بازنمایی روش‌ یاد گرفته شده ضمیمه شد، این سرعت سویچ کردن کاهش یافت. این نتایج با هم بینش‌های جدیدی در مورد وجود انعطاف‌پذیری و انعطاف‌ناپذیری در رفتارهای بر انگیخته شده ضمنی هدف گرا فراهم می‌آورند.

Being flexible or rigid in goal-directed behavior: When positive affect implicitly motivates the pursuit of goals or means

ABSTRACT

Building on previous research on the role of positive affect as implicit motivator we investigated both flexi­bility and rigidity in goal-directed behavior. Given that goal-directed behavior can be represented in terms of goals or means, we suggest that goal-directed behavior is more flexible in switching means when positive affect implicitly motivates a person to reach the goal, but is more rigid in switching means when positive affect implicitly motivates a person to perform a specific means. Three experiments corroborated this idea: the speed of switching from a learned goal-directed means to a new means was facilitated when positive affect was attached to the representation of the goal, whereas this switching was slowed down when positive affect was attached to the representation of the learned means. Together, these findings provide new insights into the occurrence of flexibility and rigidity in implicitly motivated goal-directed behavior

Keywords:

Flexibility

Rigidity

Positive affect

Implicit motivation

Unconscious goal pursuit

کد:ps1

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله انعطاف‌پذیر بودن یا انعطاف‌ناپذیر بودن در رفتارهای هدف گرا: هنگامی ‌که انفعال مثبت به طور ضمنی تعقیب اهداف یا روش‌ها را بر می‌انگیزاند.

نظری بدهید

11 + ده =