توضیحات محصول

دانلود مقاله ارزیابی مقدماتی ارزش تغذیه‌ای سبزیجات برگ‌دار سنتی در کازولو-ناتال در آفریقای جنوبی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۴۰۰ کلمه ۶ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۱ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

ارزیابی مقدماتی ارزش تغذیه‌ای سبزیجات برگ‌دار سنتی در کازولو-ناتال در آفریقای جنوبی

چکیده

ما در این تحقیق داده‌های تغذیه‌ای سبزیجات برگ‌دار سنتی جمع‌آوری شده در کوازولو-ناتال در آفریقای جنوبی، از جمله محتوای عناصر معدنی آن‌ها (Ca، P، Na، Zn، Mg، Mn، و Fe) و سطح آنتی اکسیدانی آن‌ها را ارائه می‌کنیم. ۱۲ سبزی مورد مطالعه قرار گرفتند که عبارتند از: آمارانتوس دابیوس، آمارانتوس هیبریدوس، آمارانتوس اسپینوسوس، اسیستاسیا گنجتیکا، بایدنز پیلوسا، سنتلا آسیاتیکا، سراتوتکا تریلوبا، کینوا، کلومی مونوفیلا، کوکومیس متولیفروس، ایمکس اوسترالیس، گالینسوگا پارویفلورا، جاستیسیا فلاوا، موموردیکا بالسامینا، اکسی گونوم سینواتوم، فیسالیس ویسکوسا، پورتیولاسا اولراسیا، سناریو اکسیدنتالیس، سولانام نودیفلوروم، و ولنبرجیا آندیولاتا. نتایج این مطالعه شواهدی به دست می‌دهد مبنی بر اینکه این سبزیجات سنتی محلی که نیازمند کشت رسمی نیستند می‌توانند نقش مهمی در بهبود محتوای تغذیه‌ای جمعیت شهری و روستایی داشته باشند. در این مطالعه مشخص شد که میزان غلظت مواد معدنی در ۱۲ سبزی برگ‌دار مذکور بیش از ۱ درصد وزن خشک آن‌ها است و بسیار بیشتر از غلظت مواد معدنی در سبزیجات برگ‌دار خوراکی سنتی است. بنابراین توصیه می‌شود که این سبزیجات در آینده در سطح تجاری کشت شوند.

کلمات کلیدی: ارزش تغذیه‌ای؛ محتوای معدنی؛ آنتی اکسیدان؛ مکمل غذایی؛ سبزیجات برگ‌دار آفریقایی

Preliminary assessment of nutritional value of traditional leafy vegetables in KwaZulu-Natal, South Africa

Abstract

In this report, we present preliminary nutritional data for traditional leafy vegetables collected in Kwa Zulu-Natal, South Africa, including their content of mineral elements (Ca, P, Na, Zn, Mg, Mn and Fe) and antioxidant levels. Twenty vegetables were studied: Amaranthus dubius, Amaranthus hybridus, Amaranthus spinosus, Asystasia gangetica, Bidens pilosa, Centella asiatica, Ceratotheca triloba, Chenopodium album, Cleome monophylla, Cucumis metuliferus, Emex australis, Galinsoga parviflora, Justiciaflava, Momordica balsamina, Oxygonum sinuatum, Physalis viscosa, Portulaca oleracea, Senna occidentalis, Solanum nodiflorum and Wahlenbergia undulata. The results of this study provide evidence that these local traditional vegetables, which do not require formal cultivation, could be important contributors to improving the nutritional content of rural and urban people. From this study, it was determined that twelve leafy vegetables, namely A. dubius, A. gangetica, A. hybridus, A. spinosus, C. metuliferus, C. monophylla, C. triloba, G. parviflora, J. flava, M. balsamina, P. viscosa and W. undulata provide mineral concentrations exceeding 1 % of plant dry weight and are much higher than typical mineral concentrations in conventional edible leafy vegetables; they are thus recommended for future commercial cultivation. High levels of antioxidant activity (96%) were noticed in /. flava and P. oleraceae. © ۲۰۰۶ Elsevier Inc. All rights reserved.

Keywords: Nutritional value; Mineral content; Antioxidants; Food supplement; African leafy vegetables

کد:af6

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله ارزیابی مقدماتی ارزش تغذیه‌ای سبزیجات برگ‌دار سنتی در کازولو-ناتال در آفریقای جنوبی

نظری بدهید

پانزده + 16 =