توضیحات محصول

دانلود مقاله تأثیر اتوماسیون اداری بر روی سازمان: پیامدهایی برای پژوهش و اجرا

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۷۵۰۰ کلمه ۱۰ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۵۰ صفحه word فونت۱۴ B Nazanin

تأثیر اتوماسیون اداری بر روی سازمان: پیامدهایی برای پژوهش و اجرا

اخیراً تکنولوژی کامپیوتر برای رویه‌ها و وظایف اتوماسیون اداری به کار گرفته شده است. در اکثر موارد هدف از به کارگیری این تکنولوژی، بهبود عملکرد روش‌های اداری کنونی نیست بلکه هدف آن تغییر ماهیت کلی کار اداری است. توسعه سیستم‌های اتوماسیون اداری، موضوعاتی را برای سازمان‌ها به وجود آورده است. برخی از این موضوعات عبارتند از: این تکنولوژی چگونه به وسیله اعضای سازمان دریافت خواهد شد؟ این تکنولوژی چگونه بر تعریف کار سنتی اداری اثر خواهد گذاشت؟ تأثیر آن بر روی افراد، کارگروه‌ها، و ساختار سازمان چه خواهد بود؟ در این مقاله یک مدل توصیفی و هم چنین پیشنهاداتی در ارتباط با تأثیرات بالقوه اتوماسیون اداری بر روی سازمان ارائه می‌شود و بر نیاز به اتخاذ یک چشم‌انداز وسیع در مورد تأثیرات بالقوه مثبت و منفی آن بر روی سازمان در هنگام پیاده‌سازی این سیستم‌ها تاکید می‌شود. نیاز به پژوهش بیشتر در مورد بررسی اثرات بالقوه اتوماسیون اداری نیز مورد تاکید قرار می‌گیرد.

اصطلاحات کلی: آزمایش، مدیریت، نظریه، عوامل انسانی.

کلمات و اصطلاحات کلیدی دیگر: اتوماسیون اداری، سیستم‌های اتوماتیک اداری، تأثیر بر روی سازمان‌ها، نامه الکترونیکی.

The Impact of Office Automation on the Organization: Some Implications for Research and Practice

Computer technology has recently been applied to the automation of office tasks and procedures. Much of the technology is aimed not at improving the efficiency of current office procedures, but at altering the nature of office work altogether. The development of automated office systems raises a number of issues for the organi­zation. How will this technology be received by organi­zation members? How will it affect the definition of traditional office work? What will be its impact on individuals, work groups, and the structure of the orga­nization? This paper presents a descriptive model and propositions concerning the potential impacts of office automation on the organization and it stresses the need, when implementing automated office systems, to take a broad perspective of their potential positive and negative effects on the organization. The need for further research examining the potential effects of office automation is emphasized

Additional Key Words and Phrases: office automa­tion, automated office systems, impact on organizations, electronic mail

کد:mb39

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله تأثیر اتوماسیون اداری بر روی سازمان: پیامدهایی برای پژوهش و اجرا

نظری بدهید

نه − 6 =