توضیحات محصول

دانلود مقاله بررسی شرایط اسکله بندر و نگهداری از پایانه نفتی خلیجSepangar ، Kota Kinabalu

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۳۶۹ کلمه ۱۱ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۸ صفحه word فونت ۱۴ ۲ Zar

بررسی شرایط اسکله بندر و نگهداری از پایانه نفتی خلیجSepangar ، Kota Kinabalu

چکیده:

بندر و لنگرگاه یکی از مهم‌ترین منابع اقتصادی برای بسیاری از کشورهاهستندزیرابه عنوان محلی شناخته می‌شود که فعالیت‌های واردات و صادرات رخ می‌دهد. بنابراین، طراحی وساخت بنادرمهم هستند.این امر نیازمند توجه زیادی به فراهم کردن یک ساختار مناسب دارد.علاوه بر این ، نگهداری همچنین نقش بسیار مهمی درتضمین کیفیت عملیات بندر درمدت معینی از زمان ایفا می‌کند. این مقاله درمورد بررسی معمول بازرسی، بازسازی وتعمیر پایانه نفتی خلیجSapangar ، چهارمین تناژبار درایالت صباح پس از Kota kinabalu، SandakanوTawauبحث می‌کند.بازسازی شامل تعمیروبازسازی ساختاری وساختمان اسکله بود. هر دو شرایط بررسی و نظر سنجی ساختاری کامل ، معمولابرای جمع‌آوری اطلاعات جهت توسعه اصلاحات ساختاری انجام شد.اصلاحات ساختاری به گونه‌ای طراحی شدند که طول عمرسازه رابیست سال بیشتر گسترش دهند.دراین پژوهش به بررسی انواع متداول مشکلات، علل شایع مشکلات، کارنگهداری وموادوتجهیزات مورداستفاده در این ویژگی‌ها پرداخته شده‌است .روش استفاده‌شده برای انجام این مطالعه شامل جستجوی پیشینه و مصاحبه بامتخصصین مشغول درنگهداری بندراست.

کلیدواژه‌ها: نگهداری اسکله، تعمیراسکله، بررسی اسکله، اسکله بندر

PORT PIER CONDITION SURVEY AND MAINTENANCE OF SEPANGAR BAY OIL TERMINAL, KOTA KINABALU

Abstract

The port and harbour are one of the main sources of economic for many countries because it is known as a place where import and export activities happen. Therefore, design and construction of ports are important. It requires great attention to provide an adequate structures. Futhermore, maintenance also play a very important roll in ensuring the effeciency of the port operation in a certain period of time. This paper discusses the routine survey, inspection, rehabilitation and repair of Sapangar Bay Oil Terminal, fourth biggest tonnage in Sabah state after Kota Kinabalu, Sandakan and Tawau. The rehabilitation consisted of structural repair and reconstruction to the pier structural. Both a condition survey and a detailed structural survey were usually performed to gather information for development of the structural repairs. The structural repairs were designed to extend the life of the structure an additional twenty years. This paper will also discuss the common types of problem, common causes of problems, maintenance work involved and materials or equipments used according specification. The methodology used to conduct this study includes literature search and interviews with the professional involved in port maintenance.

Keywords: pier maintenance, pier repair, pier survey, port pier

کد:۱۲۸۵۱

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله بررسی شرایط اسکله بندر و نگهداری از پایانه نفتی خلیجSepangar ، Kota Kinabalu

نظری بدهید

هفت − 1 =