توضیحات محصول

دانلود مقاله روش های تشخیص رعد وبرق و برنامه های هواشناسی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۶۰۰ کلمه ۱۳ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۷ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

روش های تشخیص رعد وبرق و برنامه های هواشناسی

۱-مقدمه

دامنه تخلیه رعد وبرق درونی دارای طول های زیر کیلومتری تا ابر به زمین بزرگ (CG)با جریان ضعیف صدها KA و طول های کانالی بزرگ تر تا ۱۰ کیلومتر است. به طور کلی این دامنه از رویدادها را نمی توان با استفاده از یک تکنیک واحد تشخیص داد. در این مقاله سه تکنولوژی تشخیص و متدهای مکان که حس گرهای شبکه ای را بکار گرفته اند به طور خلاصه بحث می شود. این سه تکنولوژی بوسیله هر دو دامنه های فرکانس اجرا(VLF,LF,VHF) و بوسیله محدوده فضایی شان و درجه وضوح شان متمایز هستند.

– زمینه

– فلش و برق ابرها

برق ابرها برای اکولایزر یا خنثی کردن بارها بین دو بار مناطق در طول یا بین ابرها عمل می کند.برق های معمول بین ابری معمولا بین محدوده بزرگ، بارهای منفی که در دمای هوای محیطی بین -۱۰,-۲۰ و منطقه بار مثبت بالای منفی اتفاق می افتد.بعلاوه برنامه های هوا شناسی و اطلاعات رعد وبرق ارائه می شود.

LIGHTNING DETECTION METHODS AND METEOROLOGICAL

APPLICATIONS

Introduction

Lightning discharges range from low current intracloud events that can have sub-kilometer lengths, to large cloud-to-ground (CG) return strokes with peak currents of several hundred kA and channel lengths greater than 10 km. In general, this range of events cannot be detected and located using a single technique. In this presentation, three detection technologies and location methods that employ networks of radiation-field sensors are summarized. These three technologies are distinguished by both their frequency ranges of operation (VLF, LF and VHF), and by their spatial extent and resolution. In addition, basic meteorological applications of lightning information are presented.

کد:۱۲۸۷۱

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله روش های تشخیص رعد وبرق و برنامه های هواشناسی

نظری بدهید

14 − سه =