توضیحات محصول

دانلود مقاله توسعه بهینه سازی در تشخیص حرکت لرزشی مبتنی بر BP از RC و ساختار سازه  های فولادی

تعداد کلمات فایل انگلیسی: کلمه ۷۸۰۴ ۱۶ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۳۳ صفحه word فونت ۱۴ Arial

توسعه بهینه سازی در تشخیص حرکت لرزشی مبتنی بر BP از RC و ساختار سازه  های فولادی
چکیده

در این تحقیق، یک روش جدید برای ارتقاء حرکت مربوط به لرزش زمیناز بتن مسلح (RC) و س های فولادی که  شامل الگوریتم BP (بازگشت به عقب) و عملکرد آن  برآورد شده است. جریان پیشنهادی در  بهینه سازی اجازه می دهد تا به صورت خودکار  آسیب پذیری های مورد نظر شناسایی شده و ضرایب شدت لرزشها با یک سری شاخص های آسیب محلی و جهانی  به عنوان امری ضروری شناخته شود. بر اساس ضرایب تجدید نظر شده، اصلاح ابعاد مقطعی و مربوطه در نسبت تقویت یک سازه ی  شش پایه RC انجام می شود. احتمالات درهر کشور  با توجه به محدوده ومیانگین فرکانس سالانه (MAF) کاهش می یابد، که منجر به  ایمنی بهتر  در ساختار RC می شود. ومدل مکانیکی  به عنوان یک عنصر تعریف شده توسط کاربر در  محاسبه انرژی  محوری (SCEDB) به صورت آزمایشگاهی تایید شده است. در همین حال، استراتژی نصب و راه اندازی علیه نظم پیوسته ی معمولSCEDBs در سازه های  فولادی  با معیار ۹ طبقه نیز پیشنهاد شده است. در نتیجه، نسبت رانش زمین و آسیب محلی در سازه  های  فولادی به طور موثر کاهش می یابد. نتایج بهینه سازی بر اساس BP نشان می دهد که لرزه ی  این دو ساختار بدون افزایش هیچ هزینه ای بررسی شده است  و ساختاری موثری در روش بهینه سازی دارد.

Development of BP-based seismic behavior optimization of RC and steel frame structures

ABSTRACT

The present study develops and numerically verifies a new methodology for the seismic behavior enhancement of reinforced concrete (RC) and steel frames incorporating BP (Back Propagation) algorithm and performance-based estimation. The proposed optimization flow allows automatic correction of the assumed damage weighting coefficients of the components with a series of prepared local and global damage indices defined as required. On the basis of the revised coefficients, modification of the sectional dimensions and corresponding reinforcement ratio of a six-story RC frame is carried out. The exceeding probability of each limit state and the Mean Annual Frequency (MAF) are reduced, leading to a better safety margin of the RC structure. And the mechanical model of a user defined element of self-centering energy dissipation brace (SCEDB) is experimentally confirmed. Meanwhile, the installation strategy against the normal continuous arrangement of the SCEDBs in a nine-story benchmark steel frame is proposed as well. As a result, the story drift ratio and local damage of the steel frame are effectively decreased. The BP-based optimization results demonstrate that the seismic perfor­mance of the two structures has been improved without any cost increase, resulting in an effective structural optimization method

کد:۱۲۸۹۰

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله توسعه بهینه سازی در تشخیص حرکت لرزشی مبتنی بر BP از RC و ساختار سازه  های فولادی

 

 

نظری بدهید

4 × یک =