توضیحات محصول

دانلود مقاله اسکلروز سیستمیک اسکلرودرمی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۷۰۰۰ کلمه ۱۱ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۳ صفحه word فونت ۱۸ Times New Roman

اسکلروز سیستمیک اسکلرودرمی

اسکلروز سیستمیک یک بیماری مزمن چند سیستمی بافت همبند است که با اختلالات خود ایمنی،التهابی و عملکردی و ساختاری گسترده در عروق خونی کوچک،فیروز پوست و اندام های احشایی مشخص می شود.انواع متعدد سلول ها و تولیدات آنها در تعامل با فرایند های بیماری زایی متمرکز می شوند تا زمینه تظاهرات بالینی متنوع اسکلروز سیستمیک باشند.

شیوع و همه گیرشناسی

اسکلروز سیستمیک یک بیماری پراکنده با توزیع در سراسر جهان می باشد.بروز در ایالات متحده بین ۹-۱۹ مورد در میلیون در سال و میزان شیوع بین ۲۸-۲۵۳ مورد در میلیون در سال برآورد می شود.با این حال،یک نظرسنجی مبتنی بر جامعه از اسکلروز سیستمیک میزان شیوع ۲۸۶ مورد در میلیون نفر را نشان داد.سن،جنس و نژاد عوامل مهمی برای تعیین استعداد ابتلا به بیماری هستند.مانند دیگر بیماری های بافت همبند،اسکلرودرمی با رایج ترین سن آغاز بیماری در ۳۰-۵۰ سالگی،در زنان شایع تر است.شروع بیماری در بین بیماران آفریقایی تبار نسبت به سفیدپوستان در سن زودتری اتفاق می افتد.علاوه بر این،بیشتر احتمال دارد درگیری منتشر پوست،زخم های انگشت،فشار خون ریوی و فیبروز ریوی داشته باشند و پیش آگهی بدتری دارند.

Scleroderma-systemic sclerosis

Systemic sclerosis (SSc) is a chronic multisystem connective tis­sue disease characterized by autoimmunity and inflammation, widespread functional and structural abnormalities in small blood vessels, and progressive fibrosis of the skin and visceral organs. Multiple cell types and their products interact to mediate the pathogenetic processes that underlie the diverse clinical manifestations of SSc

Prevalence and epidemiology

Systemic sclerosis is a sporadic disease with worldwide distribu­tion. Incidence estimates in the United States range from 9 to 19 cases per million per year, and prevalence rates range from 28 to 253 cases per million. However, a community-based survey of SSc yielded a prevalence estimate of 286 cases per million popu­lation.1 Age, gender and ethnicity are important factors deter­mining disease susceptibility.2 Like other connective tissue diseases, SSc is more prevalent in women, with the most com­mon age of onset in the range 30-50 years. Disease onset occurs at an earlier age among patients of African descent than among whites. Furthermore, black patients are more likely to have dif­fuse skin involvement, digital ulcers, pulmonary hypertension, and pulmonary fibrosis, and have a worse prognosis.

کد:kh123

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله اسکلروز سیستمیک اسکلرودرمی

نظری بدهید

4 × 4 =