توضیحات محصول

دانلود مقاله سندرم سژورن

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۰۰۰ کلمه ۸ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۱ صفحه word فونت ۱۶ Times New Roman

سندرم سژورن

سندرم سژورن یک بیماری خود ایمنی سیستمیک مزمن است که با اختلال عملکرد غدد اشکی و بزاقی مشخص می شود.پس از آنکه یک متخصص چشم پزشک سوئدی به نام “هنریک سژورن” ۱۹ مورد کراتوکونژکتیویت را در سال ۱۹۳۳ گزارش داد،این بیماری به این نام خوانده شد.مشخصه اصلی سندرم سژورن تولید ضعیف اشک و بزاق ناشی از نفوذ لنفوسیتی غدد اشکی و بزاقی است که به زروستومی(خشکی دهان) و زروفتالمی(خشکی چشم) منجر میشود.علاوه بر این،سندرم سژورن میتواند هر عضوی را درگیر کند و با طیف وسیعی از ویژگی های بالینی موجود باشد.فرایند خودایمنی به نظر میرسد در درجه اول بر پوشش اپی تلیوم اندام های مختلف تاثیر بگذارد؛در حقیقت برخی از کارشناسان اصطلاح “اپی تلیت خودایمن” را به جای سندرم سژورن پیشنهاد میکنند.

همه گیر شناسی

سندرم سژورن عمدتا زنان را (نسبت ۹به۱) در دهه های چهارم و پنجم زندگیشان تحت تاثیر قرار میدهد.با این حال،علائم میتواند به مدت طولانی تری وجود داشته باشد و معمولا یک تاخیر ۵-۱۰ ساله در تشخیص سندرم سژورن وجود دارد.شیوع گزارش شده از سندرم سژورن بطور گسترده ای از %۰٫۱-۴٫۸ متغیر است.این تغییرممکن است به دلیل استفاده از معیار طبقه بندی متفاوت،تاثیرات جغرافیایی ومحیطی،و میزان مطالعه و جمعیت هدف باشد.هنگامی که یک تعریف دقیق تر نسبت به اطلاعات موجود بکار برده میشود،شیوع واقعی در حدود %۱ تخمین زده میشود و آن را به دومین بیماری روماتیسمی شایع پس از آرتریت روماتوئید تبدیل میکند.

Sjogren’s syndrome

Sjogren’s syndrome (SS) is a chronic systemic autoimmune disease characterized by lachrymal and salivary gland dysfunction. It was named after the Swedish ophthalmologist Henrik Sjogren after he reported 19 cases of keratoconjunctivitis in 1933.1 The hallmark feature of SS is deficient tear and saliva production due to lymphocytic infiltration of the salivary and lachrymal glands leading to xerostomia (dry mouth) and xerophthalmia (dry eyes). In addition, SS can involve any organ system and present with a wide spectrum of clinical features. The autoimmune process seems to primarily affect the lining epithelium of various organs; in fact some experts propose the term “autoimmune epithelitis” to be used instead of SS

Epidemiology

Sjogren’s syndrome predominantly effects females (female:male ratio 9:1) in their fourth and fifth decades of life. However, symp­toms can be present for much longer time and there is usually a 5- to 10-year delay in the diagnosis of SS. The reported preva­lence of SS varies widely from 0.1 to 4.8 % .3 This variation may be due to the use of different classification criteria, geographical and environmental influences, and study size and target popu­lation. When a more strict definition is applied to the available data the true prevalence of SS is estimated to be around 1%,4 making it the second most common systemic rheumatic disease after rheumatoid arthritis

کد:kh144

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله سندرم سژورن

نظری بدهید

2 × یک =