توضیحات محصول

دانلود مقاله اندازه گیری عدم قطعیت  در بازار سهام

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۹۵۰۰ کلمه ۲۶ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۳۴ صفحه word فونت ۱۴ B Zar

اندازه گیری عدم قطعیت  در بازار سهام

چکیده

ما یک شاخص روزانه عدم قطعیت  بازار سهام با زمان متغیر را پیشنهاد می کنیم. این شاخص پس از اولین بار حذف تغییرات رایج در مجموعه، براساس پیشرفت های اخیر در متون مربوطه ایجاد می شود که بر تفاوت بین ریسک (تغییرات مورد انتظار) و عدم قطعیت  (تغییرات غیر منتظره) تأکید می کند. بدین منظور، ما از داده های ۲۵ اوراق بهادار بهره بردیم که بر اساس اندازه و ارزش دفتری به قیمت بازار مرتب شده اند. این استراتژی به صورت قابل توجهی الزامات اطلاعات و هزینه های طراحی مدل سازی را در مقایسه با پیشنهادهای قبلی کاهش می دهد . همچنین، ما شاخص خود را با شاخص های عدم قطعیت  کلان مقایسه می کنیم و تاثیر شک عدم قطعیت  را بر پویایی های متغیرهای اقتصادی کلان برآورد می کنیم.

کلمات کلیدی: عدم قطعیت ، ریسک، مدل های فاکتور، بازار سهام

MEASURING UNCERTAINTY IN THE STOCK MARKET

Abstract

We propose a daily index of time-varying stock market uncertainty. The index is constructed after first removing the common variations in the series, based on recent advances in the literature that emphasize the difference between risk (expected variation) and uncertainty (unexpected variation). To this end, we draw on data from 25 portfolios sorted by size and book-to-market value. This strategy considerably reduces information requirements and modeling design costs, compared to previous proposals. We also compare our index with indicators of macro-uncertainty and estimate the impact of an uncertainty shock on the dynamics of macroeconomic variables.

Key words: Uncertainty, Risk, Factor models, Stock market

کد:kh153

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله اندازه گیری عدم قطعیت  در بازار سهام

نظری بدهید

پنج × 5 =