توضیحات محصول

روشی کارامد برای انتخاب متغیر بر مبنای استفاده از حافظه بیرونی در بهینه­ سازی کلنی مورچه ­ها. کاربرد برای پژوهش­های QSAR/QSPR

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۶۰۰ کلمه ۸ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۵ صفحه word فونت ۱۴ B Roya

روشی کارامد برای انتخاب متغیر بر مبنای استفاده از حافظه بیرونی در بهینه­ سازی کلنی مورچه­ ها. کاربرد برای پژوهش­های QSAR/QSPR

چکیده

در این مقاله، رویکرد جدیدی برای استفاده از حافظه بیرونی در راهبرد بهینه­ سازی کلنی مورچه­ ها به منظور حل مسأله ­ی انتخاب توصیف­گر در پژوهش­های رابطه کمی مالکیت/فعالیت – ساختار توصیف می­شود. در این رویکرد، چند الگوریتم سیستم کلنی مورچه­ ها اجرا می­شوند تا یک حافظه­ ی بیرونی حاوی چند مورچه برگزیدهساخته شود.در گام بعدی، به تمام مورچه­ های برگزیده در حافظه­ی بیرونی اجازه داده می­شود که فرومون­ها را به روز کنند.سپس حافظه­ ی بیرونی خالی می­شود و فرومون­های به روز شده مجدداً توسط چند الگوریتم سیستم کلنی مورچه­ ها برای ساخت حافظه­ی بیرونی جدید مورد استفاده قرار می­گیرند. در پایان، این حافظه حاوی چند راه­حل برتر برای مسأله خواهد بود. رویکرد پیشنهادی برای حل مسأله­ی انتخاب متغیر در پژوهش­های رابطه کمی مالکیت/فعالیت – ساختار ثابت­های سرعت o-متیلاسیون ۳۶ مورد از مشتقات فنول و فعالیت­های ۳۱ ترکیب آنتی­مایسین آنتی­فیلاری بکار گرفته شد و نتایج به دست آمده نشان دادند که سرعت و کیفیت این راه ­حل نسبت به الگوریتم­های متداول سیستم کلنی مورچه­ ها بهتر هستند.

An efficient variable selection method based on the use of external memory in ant colony optimization. Application to QSAR/QSPR studies

ABSTRACT

A novel approach for the use of external memory in ant colony optimization strategy for solving descrip­tor selection problem in quantitative structure-activity/property relationship studies is described. In this approach, several ant colony system algorithms are run to build an external memory containing a num­ber of elite ants. In the next step, all of the elite ants in the external memory are allowed to update the pheromones. Then the external memory is emptied and the updated pheromones are used again, by several ant colony system algorithms to build a new external memory. These steps are iteratively run for certain number of iterations. At the end, the memory will be containing several top solutions to the problem. The proposed approach was applied to solving variable selection problem in quanti­tative structure-activity/property relationship studies of rate constants of o-methylation of 36 phenol derivatives and activities of 31 antifilarial antimycin compounds, for which the obtained results revealed that both the speed and the solution quality are improved compared to conventional ant colony system algorithms

کد:kh157

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

روشی کارامد برای انتخاب متغیر بر مبنای استفاده از حافظه بیرونی در بهینه­ سازی کلنی مورچه­ ها. کاربرد برای پژوهش­های QSAR/QSPR

نظری بدهید

نوزده + 19 =