دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقالهمسیریابی چند مسیره کارا در شبکه های حسگر بی­سیم

تعداد کلمات فایل انگلیسی:3200 کلمه 4 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:9 صفحه word فونت 14 B Roya

مسیریابی چند مسیره کارا در شبکه های حسگر بی­سیم

چکیده- مسیریابی چند مسیره در شبکه های حسگر بی­سیم (WSNها) می تواند مسیرهای چندگانه ای را از گره مبدأ به مقصد پیدا کند. در انتقال داده، مسیرهای چندگانه می­توانند به منظور بهبود قابلیت اطمینان، کارایی انرژی و غیره مورد استفاده قرار گیرند. در این زمینه، کارهای زیادی در مورد مسیریابی چندگانه انجام شده است. اما پروتکل­­های مسیریابی چندگانه به این دلیل که زمان و انرژی زیادی برای ایجاد مسیرهای چندگانه صرف می­کنند، کارا نیستند. در این مقاله، یک پروتکل مسیریابی چندگانه برای WSNها پیشنهاد شده است که زمان و انرژی کمتری را در مقایسه با موارد قبلی مصرف می­کند. ارزیابی کارایی و نتایج شبیه­سازی نشان می­دهد که پروتکل پیشنهادی ما کارایی بهتری نسبت به موارد موجود در کارایی زمان و انرژی ارائه می­دهد.

کلمات کلیدی- مسیریابی چند مسیره، شبکه­های حسگر بی­سیم

Efficient Multi-Path Routing in Wireless Sensor

Networks

Abstract — In wireless sensor networks (WSNs), multi-path routing can find multiple paths from source node to sink node. In data transmission, multiple paths can be used to improve reliability, energy-efficiency, etc. In the literature, there have been many works about multi-path routing. But those multi-path routing protocols are not efficient as they cost much time and energy to construct multiple paths. In this paper, an efficient multi-path routing protocol for WSNs is proposed, which costs less time and energy compared with those in the literature. Performance analyses and simulation results show that our proposed protocol has much better performance than the existing ones in terms of time-efficiency and energy-efficiency.

Keywords – multi-path routing, wireless sensor networks

کد:kh158

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله مسیریابی چند مسیره کارا در شبکه های حسگر بی­سیم