توضیحات محصول

دانلود مقاله حفاری غارها: برخی ملاحظات متدلوژیکی و آنالیزی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۷۰۰۰ کلمه ۶ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۳۹ صفحه word فونت ۲۰ B Nazanin

حفاری غارها: برخی ملاحظات متدلوژیکی و آنالیزی

چکیده

غارها بصورت بالقوه، پتانسیل نگهداری و حفظ رسوبات مدفون شده، مصنوعات وآثار باقیمانده از جانوران را دارند، اما ممکن است که این مواد، از طریق پروسه های رسوبی، پسارسوبی و دیاژنتیک، از محیط اولیه و اصلی خود، جدا شوند.مانند تحقیقات باستان شناسی و یا دیرینه شناسی، اولویت های حفاری رسوبات غارها به این شرح هستند:تعیین واحدهای چینه شناسی، تعریف پروسه های شکل دهنده ،چگونگیتجمع و انتشار مجموعه ها، و تبیین هرگونه اطلاعات محیطی. در طی پروسه حفاری غارها،  باگستره وسیعی از رسوباتیمواجه می شویم که در سایت های در معرض هوا، “عموما ازبین رفته و یا پوشیده شده اند”( گلدبرگ و شروود، ۲۰۰۶، صفحه۲۰). این مساله، درکنار پیچیدگی های چینه شناسی هر مجموعه، باعث می شود هر غارمتمایز از بقیه شده و موارد خاص خود را داشته باشد، که اتخاذ رویکردهای چند گانه در حفاری را می طلبد.در هنگام حفاری یک غار، داشتن متدهای حفاری انعطاف پذیر و مطابق با اصول چینه شناسی، اهمیت بسیاری دارد. ترکیبی متناسب از تکنیک ها و اصول حفاری که مختص به منطقه مورد نظر باشد، کمک می کند از حفظ ترکیب مواد، سازگاری یافتن با محیط غار و شرایط متغیر آبرفتی ، و محدود کردن اطلاعات از دست رفته به همان مقدار و جلوگیری از گسترش آن، اطمینان یابیم. این مقاله، ملاحظات مهمی که در هنگام برنامه ریزی و اجرای حفاری های غارهای رسوبی و مصنوعی، می بایست مدنظر قرار گیرند، و نیز معضلاتی که گروه حفاری پس از حفاری مواد با آن روبرو می شوند، را مورد بررسی قرار داده است.

Cave excavation: some methodological and interpretive considerations

Abstract: Caves potentially afford excellent levels of preservation for buried sediments, artefacts and faunal remains but, through depositional, post-depositional and diagenetic processes, material can be disassociated from its primary context. As well as the established archaeological or palaeontological research questions, the priorities of excavations in cave sediments include: identifying distinct stratigraphical units, clarifying the site formation processes responsible for the accumulation and distribution of the assemblages, and identifying any preserved primary contextual information. A wide variety of sediments that are “typically missing or masked” (Goldberg and Sherwood, 2006, p.20) in open-air sites can be encountered during cave excavation. This, combined with the stratigraphical complications inherent to cave sites makes every site different and warrants a site-specific, multi-disciplinary approach to its excavation. Stratigraphically sensitive and flexible methods of excavation and documentation are required when approaching cave excavation. A site-specific combination of techniques and practices helps ensure the stratigraphical integrity of the excavation material, successful adaptation to the cave environment and changing sedimentological conditions, and the restriction of information loss. This paper presents some important considerations needed when planning and conducting excavations of artefact and bone-bearing cave sediments as well as some of the interpretive issues surrounding the material once it is removed

کد:kh162

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

حفاری غارها: برخی ملاحظات متدلوژیکی و آنالیزی

نظری بدهید

پانزده − 7 =