توضیحات محصول

دانلود مقاله سرمایه‌گذاری‌ چین در بخش انرژی اروپا؛ تحلیل راهکارها و مشوق‌‌های سیاستی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۷۰۰۰ کلمه ۱۱ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۳۱ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

سرمایه‌گذاری‌ چین در بخش انرژی اروپا؛ تحلیل راهکارها و مشوق‌‌های سیاستی

چکیده:

در این مقاله، ضمن افزایش آگاهی از روابط بین بخش انرژی چین و اتحادیه اروپا، سرمایه‌گذار‌های چین در بخش انرژی اروپا در فاصله زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ بررسی شده و منافع انرژی و رویکردهای سیاستی زیربنایی آن‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحلیل داده‌های بدست آمده حاکی از آن است که در اتحادیه اروپا ۳۰ مورد سرمایه‌گذاری چین بیشتر در بخش نفت و گاز به ویژه با استفاده از سهام‌ شرکت‌ها متمرکز بوده است. سرمایه‌گذاری‌های چین در بخش انرژی اروپا از یک راهبرد سیاسی و تجاری مشخص حکایت دارد. در این راهبرد، به الزام جمهوری خلق چین به ایجاد توازن امنیت زنجیره عرضه سوخت‌های فسیلی، تولید و استفاده از انرژی‌های سازگارتر با محیط زیست و همین‌طور تقویت وضعیت بازار و قابلیت‌های انرژی صنعتی در شرکت‌های انرژی تحت مالکیت و یا نظارت کشور چین پرداخته می‌شود. براساس مجموعه جامعی از مشوق‌های داخلی سرمایه‌گذاری بین‌المللی، نفوذ چین در بخش انرژی اروپا در دو سطح همکاری سیاسی تثبیت شده است. سطح اول بر توافقات سرمایه‌گذاری دوجانبه بین چین و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا استوار است. در سطح دوم، چین و اتحادیه اروپا ساختارهای مختلفی برای هدایت همکاری خود در بخش انرژی طراحی کرده‌اند. انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری دوجانبه مطرح شده بین جمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا باعث ایجاد فضای یکسان سرمایه‌گذاری در سراسر این قاره و هم‌چنین تسهیل منافع اقتصادی مشترک  برای هر دو طرف می‌شود.

واژگان کلیدی: سرمایه‌گذاری‌های چین در بخش انرژی اروپا، همکاری چین و اتحادیه اروپا در بخش انرژی، سیاست انرژی چین، امنیت انرژی چین.

Chinese energy investments in Europe: An analysis of policy drivers and approaches

ABSTRACT

Enhancing the understanding of China-EU energy relations, the article examines Chinese energy in­vestments in Europe from 2008 to 2015 and analyzes the energy interests and policy approaches un­derpinning them. Analysis of this data shows that within the EU, 30 Chinese investments largely focused on the oil and gas sector, especially through the acquisition of company shares. Chinese energy invest­ments in Europe reflect a clear political and commercial strategy that addresses the PRC’s need to balance supply chain security of fossil fuels, environmentally friendlier energy production and use as well as to enhance the market position and energy-industrial capabilities of Chinese state-owned or state-su­pervised energy companies. Based on a comprehensive set of domestic incentives for international in­vestment the Chinese penetration of the European energy sector is embedded within two levels of political cooperation. The first level revolves around bilateral investment agreements between China and 27 EU member states. On the second level, China and the EU have established a variety of formats that guide their energy cooperation. The conclusion of the proposed bilateral investment agreement between the PRC and the EU would create a uniform investment environment across the continent and facilitate mutual economic benefits for both parties

کد:kh172

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله سرمایه‌گذاری‌ چین در بخش انرژی اروپا؛ تحلیل راهکارها و مشوق‌‌های سیاستی

نظری بدهید

نه − 2 =