۱- اطلاعات ثبت نامی کلیه کاربران با حساسیت بالا حفظ میشود

۲-مقالات توسط یک تیم تخصصی ترجمه و در سایت قرار گرفته است ، خریداران حق انتشار مقالات در سایت های دیگر را ندارند.

۳-در صد فروش برای فروشندگان سایت ۸۰ درصد میباشد