نوع تبلیغ

A:بنری در بغل لینک های جستجو:150هزار تومان ماهانه  فقط صفحه اول

B:بنری بالای ویدیو اسلاید بار : 150هزار تومان

C:تبلیغ بنری در قسمت پایین سایت : 100هزار تمان

D:تبلیغ متنی قسمت فوتر : 100 هزار تومان

برای هماهنگی ایمیل بزنید

[email protected]