تحقیق

تحقیق

تحقیق

بروز رسانی شهریور 99

تحقیق چیست؟ تعریف

یک مباحثه دقیق مطالعاتی عبارت است از یک موضوع کنجکاو کننده و مباحثه برانگیز در یک مورد خاص یا مساله ای که از روش های علمی برای حل آن استفاده می شود. مطابق با نظر ارل رابرت بابی، دانشمند امریکایی : تحقیق، یک پرس و جوی سیستماتیکی است که به صورت توصیفی، توضیحی، پیش بینی کننده و کنترل پدیده های قابل مشاهده، بیان می گردد. نحقیقات هم می توانند از روش های استنتاجی استفاده کنند و هم از روش های استقرایی.

روش های تحقیق استنتاجی، برای تحلیل یک رویداد مشاهده شده به کار می روند. روش های استقرایی، برای اعتبار سنجی رویدادهای مشاهده شده، قابل استفاده هستند. رهیافت های استناجی، با تحقیقات کیفی بیان گردیده و روش های استقرایی، عموما برای تحقیقات کمی به کار برده می شوند.

تحقیقات با هدف فهم بهتر سوالات زیر انجام می شوند:

 • سازمان یا کسب و کار شما واقعا می خواهد به چه چیزی دست یابد.
 • چه فرایندهایی هستند که نیاز به دنبال کردن و تعقیب ایده های جدید دارد؟
 • چه استدلال هایی هستند که نیاز است برای سازمان دهی نگرش شما به کار روند؟
 • چه شواهدی وجود دارد که برای افراد علاقه مند به ایده پردازی های مفهومی، مورد نیاز است؟

ویژگی های تحقیق

 • یک رهیافت سیستماتیک می بایست برای داده های دقیق دنبال شوند. قوانین و فرایندهای گفته شده ، یک بخش قابل ادغامی از فرایندهای دیگر است که به عنوان یک هدف اصلی در نظر گرفته می شود. نیاز است که محققان به اصول و قوانین اخلاقی پایبند باشند تا بتوانند مشاهدات و نتایج خود را به خوبی ارائه دهند.
 • تحقیقات انجام شده مبتنی بر استدلال های منطقی بوده وهم شامل روش های استقرایی می شوند و هم روش های استنتاجی.
 • داده ها واطلاعات حاصله ، در زمان واقعی و از مشاهدات واقعی در دنیای طبیعی، به دست آمده اند.
 • یک تحلیل عمیق در مورد داده های جمع آوری شده وجود دارد که هیچ ناهنجاری در میان آن ها مشاهده نمی شود.
 • تحقیقات، مسیری را برای خلق پرسش های جدید ایجاد می کنند. داده های موجود کمک می کنند تا موقعیت های بیشتری برای تحقیق پدید آیند.
 • تحقیقات انجام شده به صورت طبیعی و تحلیلی بیان می گردند و از همه داده های موجود بهره برده و بنابراین هیچ ابهامی در آن باقی نمی ماند.
 • دقت، یکی از مهم ترین جنبه های یک تحقیق به شمار می رود. اطلاعات حاصله می بایست بسیار دقیق و صحیح و طبیعی باشند. به عنوان مثال نتایج آزمایشگاهی می بایست در یک محیط کنترل شده به کار روند و داده های صحیحی را جمع آوری نمایند. دقت، در ابزارهای به کار رفته مورد استفاده قرار گرفته و کالیبراسیون و ابزارهای پیشنهادی می بایست به طور دقیق نتایج آزمایشی را نشان دهند.

انواع تحقیق

با دنبال کردن روش های مختلف تحقیق خواهیم داشت:

تحقیق اصلی: یک تحقیق اصلی عبارت است داده های جمع آوری شده برای ارتقا دانش و اطلاعات. انگیزه اصلی، گسترش داده و اطلاعات است. این یک تحقیق غیر تجاری است که در خصوص خلق رویدادها و یا ابداع هرچیزی مطرح می شوند. به عنوان مثال، آزمایشی که یک واقعیت ساده را اثبات کند از جمله تحقیقات اصلی به حساب می آیند.

تحقیقات اعمالی. تحقیق اعمالی روی تحلیل و حل مسائل در دنیای واقعی متمرکز است. این نوع تحقیق به مطالعاتی ارجاع داده میشود که به حل مسائل دنیای واقعی کمک کرده و از روش های علمی بهره می برند. این مطالعات نقش بسیار مهمی در حل مسائل ایفا کرده و روی زندگی و هستی انسان، تاثیر بسزایی دارند. به عنوان مثال می توان به یافتن یک روش خاص و دقیق برای پیش گیری از یک فاجعه اشاره نمود.

تحقیقات مساله محور.همانطور که از نام آن بر می آید تحقیقات مساله محور، برای فهمیدن طبیعت دقیق یک مسائله و یافتن راه حل های مرتبط با آن ها به کار برده می شوند. مساله به انتخاب های چندگانه یا موضوعاتی ارجاع داده می شود که برای تحلیل یک موقعیت خاص به کار می روند.

به عنوان مثال، درآمد یک شرکت اتومبیل سازی با 12 درصد در سال اخیر کاهش یافته است. این مسائل ممکن است مشکلات دیگری نیز به دنبال داشته باشند. در این جا هیچ تولید بهینه ای وجود ندارد و کیفیت ضعیف یک محصول و عدم تحقیق یا شرایط اقتصادی نیز در آن دخیل هستند.

تحقیقات مربوط به حل مساله. این نوع تحقیق توسط شرکت هایی انجام شده که برای فهم و حل مسائل واقعی به کار برده می شوند. روش های حل مساله، برای تحقیقات اعمالی استفاده شده و راه حل های جدیدی را برای مسائل موجود معرفی می نماید.

تحقیقات کیفی. تحقیقات کیفی عبارت است از فرایندی که در مورد کنکاش ها و پرس و جو های مختلف بحث می کند. این امر به فهم دقیق مسائل یا موضوعات در روش های طبیعی کمک های شایان توجهی می کند. این یک روش غیر استاتیک است.

موضوعات ذیل، روش هایی را بیان می کند که برای تحقیقات کیفی به کار می روند.

 • مصاحبه های رو در رو
 • گروه های متمرکز
 • تحقیقات مردم نگاری
 • تحلیل محتوا / متن
 • تحقیق در مورد موضوع مطالعاتی

بیشتر بیاموزید. روش های تحقیق کیفی

تحقیق کمی. تحقیق کمی یک راهکار سازمان دهی شده است که برای جمع آوری داده و تحلیل نتایج مربوطه، به کار برده می شوند. علی رغم روش های کیفی، این روش از یک فرایند محاسباتی و آماری استفاده می کند و برای جمع آوری داده و تحلیل آن ها به کار می روند. داده های کمی، همه در مورد آمار و ارقام می باشند.

داده های کمی، جمعیت بزرگتری را در بر می گیرد. تعداد زیاد افراد به معنای تعداد زیاد داده هستند. با داده های تحلیلی بیشتر، شما می توایند نتایج دقیق تری را به دست آورید. این روش از سوالات بسته استفاده می کنند زیرا محققان معمولا در پی یافتن و جمع آوری داده های آماری بیشتر هستند.

تحقیقات آنلاین و پرسش نامه ها، از جمله ابزارهای جمع آوری داده هستند که در بسیاری از مواقع ترجیح داده میشوند و در تحقیقات کمی به کار برده می شوند. روش های متفاوتی برای گسترش تحقیقات یا پرسش نامه ها مورد استفاده قرار می گیرند.

تحقیقات آنلاین به محققان اجازه می دهد تا به بخش وسیعی از اطلاعات و جامعه آماری دسترسی داشته باشند و تمرکز کمتری به گروه ها و انواع مختلف تحقیقات داشته باشند و روش های مختلف تحقیقاتی را دنبال نمایند.

شرکت کنندگان در این تحقیق، می توانند از طریق تلفن های همراه، ایمیل یا ساده تر با استفاده از اینترنت، به تحقیقات مشابه دسترسی داشته باشند.

هدف از تحقیق چیست؟

هر تحقیق سه هدف را دنبال می کند.

 • تحقیق اکتشافی. همان طور که از نام آن مشخص است تحقیق اکتشافی، برای توضیح تعدادی از سوالات انجام می شود. پاسخ و تحلیل این سوالات ممکن است نتیجه گیری نهایی را ارائه ندهد و با مساله دیگری محقق را مواجه کند. این تحقیق برای رسیدگی به زمینه های تحقیقاتی جدیدی انجام شده که پیش از آن درمورد آن تحقیقی صورت نگرفته است. این فرایند تحقیقات اکتشافی، تکیه بر مبانی خاصی دارد که در تحقیقات جامع تر و جمع آوری اطلاعات به آن پرداخته نشده است.
 • تحقیقات توصیفی. تحقیقات توصیفی متمرکز روی اطلاعات گسترده در خصوص زمینه های کنونی بوده و از یک فرایند برای جمع آوری داده استفاده می کند. مطالعات توصیفی، برای توصیف رفتار یک نمونه از جمعیت به کار برده می شوند. دز یک مطالعه توصیفی، تنها یک متغیر نیاز است تا مطالعه انجام گیرد. این سه هدف از تحقیقات توصیفی عبارت اند از توصیف، توضیح و اعتبار سنجی یافته ها. برای مثال، یک مطالعه به این دلیل انجام شده است که سطح بالایی از مدیریت را به رهبران در قرن بیستم داده و حقوق قانونی و اخلاقی خاصی برای دریافت مجموعه گسترده ای از پول از مزایای شرکتی، تخصیص داده می شود.
 • تحقیقات توضیحی. تحقیقات توضیحی یا تحقیقات علیتی، برای تفهیم تاثیرات تغییرات قطعی در فرایند استانداردهای موجود به کار می رود. آزمایشات انجام شده، مشهور ترین گونه از تحقیقات هستند. برای مثال، یک مطالعه انجام شده، برای تفهیم تاثیرات برند سازی روی مشتریان وفادار یک برند قدیمی، به خوبی تاثیر می گذارد.

برای تفهیم مشخصه های طراحی تحقیقاتی و با استفاده از اهداف تحقیق، در این جا یک تحلیل مقایسه ای انجام داد.

تحقیقات توضیحی تحقیقات توصیفی تحقیقات اکتشافی
سازمان دهی شده بالاتر سازمان دهی شده غیر سازمان دهی شده رهیافت تحقیقاتی استفاده شده
با استفاده از فرضیه های تحقیق پرسیدن پرسش های تحقیقاتی پرسیدن پرسش های تحقیقاتی از طریق تحقیقات انجام شده
مراحل بعدی تصمیم گیری مراحل بعدی تصمیم گیری مراحل اولیه تصمیم گیری چه زمانی این تحقیقات انجام شده

روش های تحقیقاتی به عنوان ابزاری تعریف می شوند که اهداف را سازمان دهی کرده و ویژگی های خاص مطالعاتی را بیان می کنند. با فکر کردن در مورد روش شناسی به عنوان یک هدف سیستماتیک از ابزارهای خاصی استفاده می شود. استفاده از یک ابزار خاص درا ین جا مطرح نبوده و در این شرایط، استفاده از ابزارهای گفته شده کافی نیست.

تحقیقات با پرسش در مورد سوالات خاص آغاز شده و یک روش جالبی برای حل کردن یک مساله، پیشنهاد می دهد. پس از جمع آوری پاسخ سوالات، شما می توانید به تحلیل یافته ها یا مشاهدات بپردازید تا به نتیجه گیری خوبی دست یابید.

زمانی که کاربران یا مطالعات بازاریابی، در مورد پرسش های بیشتری صحبت می کنند ، شاید موقعیت بهتری فراهم شود. با جمع آوری داده ها از کاربران، پژوهش هایی انجام شده که از طریق پرسش نامه نگرش های مطلوبی را به چشم انداز برند شما ارائه داده و نیازهای محصولات را مرتفع می کند. شما می توانید از این داده ها برای تصمیم گیری هوشمندی استفاده کنید و استراتژی های بازاریابی را به گونه ای دنبال کنید که در مسیر کسب و کار به خود کفایی برسید.

انواع روش های تحقیقاتی و مثال های تحقیقاتی

روش های تحقیقاتی، به صورت گسترده به دو نوع کمی و کیفی طبقه بندی شده اند.

هردو این روش ها، ویژگی های متمایزی داشته و از روش های مختلف جمع آوری داده بهره می برند.

روش های کیفی

روش های کیفی، از جمله روش هایی است که داده های جمع آوری شده را با استفاده از روش های مباحثاتی مورد بحث قرار می دهد. از شرکت کنندگان خواسته می شود تا به پرسش ها پاسخ دهند. پاسخ های جمع آوری شده ضرورتا عددی نیستند. این روش ها نه تنها به محققان کمک می کنند تا مساله را بهتر بفهند بلکه به آن ها کمک می کند بهتر فکر کنند و در مسیر صحیح تری فکر خود را سازمان دهی نمایند.

انواع روش های کیفی شامل موارد زیر هستند.
 • مصاحبه های رو در رو. این مصاحبه با یک شرکت کننده در یک نقطه زمانی مشخص انجام می شود. مصاحبه های رو در رو، نیاز به محققانی دراد که پرسش ها را آماده سازی می کند. محققان از شرکت کنندگان می خواهد که تنها پرسش های مهم را از شرکت کنندگان بپرسند. این نوع مصاحبه ها، در هرجایی در حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت انجام می شود. در طول این مدت زمان ، محققان پاسخ های معناداری به سوالات می دهند و تا حد امکان زمینه مناسبی برای محققان فراهم می شود.
 • گروه های متمرکز. گروه های متمرکز، گروه های کوچکی هستند که در حدود 6-10 شرکت کننده را شامل شده و این افراد معمولا در زمینه خاصی تخصص دراند. یک گروه به صورت متمرکز ، تصمیماتی را در مورد اعضای گروه انجام می دهند. یک متخصص ، تصمیم دارد که در این زمینه روی گروه تحقیقاتی خاصی متمرکز باشد و این امر نقش بسیار مهمی در روش تحقیقاتی ایفا می کند. یک محقق با تجربه می تواند به شرکت کنندگان اثبات کند که پاسخ صحیحی به پرسش ها ارائه دهند و به آن ها کمک می شود تا اطلاعات جمع آوری شده را متناسب با تحقیقات، سازمان دهی نمایند.
 • تحقیقات مردم شناسی. تحقیقات مردم شناسی، گونه عمیقی از تحقیقات است که به افراد اجازه می دهد در محیط طبیعی کنکاش کرده و این روش به سبب ضرورت محققان به ورود به محیط طبیعی افراد دیگر راحت تر انجام می شود. موقعیت جغرافیایی می تواند تا حد محدودی در این روش در نظر گرفته شود. به جای انجام مصاحبه ها، یک محقق با تجربه می تواند روش های نرمال و زندگی روزمره یک گروه از افراد را به خوبی سازمان دهی نماید .
 • تحلیل متون. تحلیل متون، نوع متفاوتی از روش های تحقیقاتی کیفی است که برای تحلیل ساختارهای اجتماعی تحقیقات و اعتبار سنجی مستندات موجود به کار می رود. در این روش تحقیق محققان به مطالعه و تفهیم مباحث و مستندات ثبت شده و مکتوب پرداخته و پس از آن در تلاش هستند تا استدلال های معناداری از آن را کشف نمایند. محققان امروزه از فعالیت هایی روی پلت فرم های واسط اجتماعی استفاده می کنند که به یادگیری الگوهای جدید فکری کمک می کند.
 • مورد مطالعه. تحقیقات انجام شده در مورد موارد مطالعاتی، برای مطالعه در مورد یک سازمان یا یک نهاد به کار می رود. این روش، یکی از مشهورترین و در دسترس ترین گزینه ها براید نیای مدرن است. این نوع تحقیق در زمینه هایی مثل بخش آموزش، مطالعات فلسفی و مطالعات روانشناسی کاربرد دارد. این روش شامل بخش عمیقی ازتحقیقات انجام شده و اطلاعات جمع آوری شده می شوند.

روش های تحقیقاتی کمی

روش های تحقیقاتی کمی با اعداد و فرم های خاصی کار می کنند و از یک مسیر سیستماتیک برای پژوهش در مورد رویدادها یا داده ها بهره برده و به پرسش هایی پاسخ می دهند که در مورد متغیرهای قابل اندازه گیری و توضیحات دیگر، پیش بینی یا کنترل پدیده ها مد نظر هستند.

این سه روش اغلب توسط محققین ارائه می گردند.
 • تحقیقات زمینه یابی.. هدف اصلی این تحقیقات، یادگیری مسائلی در مورد جمعیت بزرگی از نمونه ها است. امروزه این گونه تحقیقات، به صورت مشهوری انجام شده و ایمیل یا مسائل موجود در اینترنت را بررسی می کند. در این روش، یک محقق به طراحی پرسش نامه هایی می پردازد که به درستی به سوالات پاسخ می دهد. محققان می توانند به پاسخ های صحیح در این زمینه دست یابند و به خلاصه سازی آن ها و جدول بندی اطلاعات معنا دار و داده ها بپردازند.
 • تحقیقات توصیفی. تحقیقات توصیفی، روشی است که به شناسایی مشخصه های یک پدیده مشاهده شده و جمع آوری اطلاعات بیشتر می پردازد. این روش زمینه خوبی را برای طراحی و مشارکت کاربران در یک مسیر سیستماتیک با دقت بیشتر فراهم می آورند. به عبارت ساده تر، روش های تحقیقاتی توصیفی، همه برای توصیف پدیده ها و مشاهده آن ها و نتیجه گیری آن ها بیان می شوند.
 • تحقیقات هم بستگی. این نوع تحقیقات، ارتباط بین دو یا چند متغیر را نشان می دهند.یک محقق در تلاش است تا در این روش ارتباط هم بستگی بین سرطان وزن های متاهل را به دست آورند که همبستگی منفی با سرطان دارند. در این شرایط، ما به یک همبستگی منفی دست می یابیم به این معنا که زنان متاهل، کمتر سرطان را گسترش می دهند. به هرحال، این امر به این معنا نیست که ازدواج به طور مستقیم، با کاهش گسترش سرطان همراه است.

شناسایی روش شناسی تحقیقات

برای انتخاب انواع مناسبی از تحقیقات، شما نیاز دارید تا به وضوح اهداف خود را تشریح کنید. چند هدف در این بخش وجود دارد که به شما کمک می کند کسب و کار خود را گسترش دهید.

 • یافتن نیازهای مشتریان
 • دانستن ترجیحات و تفهیم مسائل مهم تر
 • یافتن یک راهکار مناسب برای یک مشتری و آگاه سازی آن ها در مورد محصولات و خدمات
 • یافتن راهکارهایی برای ارتقا محصولات یا خدمات به طور متناسب با نیازهای مشتریان و کاربران

پس از شناسایی نیازهای مشتریان، شما می بایست روش های مختلف تحقیقاتی را بشناسید و اطلاعات لازم را در این خصوص ارائه دهید.

با سازماندهی پرسش ها در این چارچوب بازاریابی شما می توانید به تاثیر بی بدیل شرکت ها نیز اشاره کنید. تولید – هزینه – ترویج – مکان – مردم – فرایندها و تست های فیزیکی

یک فرایند تحقیق مشتری مداری سازمان دهی شده، نتایج معتبر، دقیق، قابل اطمینان، زمان بر و کامل را ارائه مید هند. این روش های تحقیقاتی ، گزینه های مختلفی را ارائه داده و نیاز مشتریان را به گونه ای در نظر می گیرد که به شما کمک می کند فروش خود را ارتقا بخشیده و فعالیت های شغلی خود را بهبود دهید. برای دستیابی به این نتایج، شما نیاز دارید تا فرایندهایی را سازمان دهی کنید که با جزئیات بیشتری برای سازمان شما ارائه گردند.

تنظیم اهداف

با مباحثه در مورد اهداف مشتریان و تعریف شناسایی این بخش ها، می توانید اطمینان حاصل کنید که اهداف هوشمندانه ای را برای خود تعیین نموده اید. نتایج تحقیقات را در این جا به درستی ارائه دهید.

در مورد تحقیقات خود برنامه ریزی کنید.

برنامه ریزی مطلوب به شما اجازه می دهد تا رهیافت های منطقی و خلاقانه ای را مطرح کنید و از روش هایی برای جمع آوری اطلاعات دقیق بهره برید. برنامه شما، با انواع مختلف داده ها و پیچیدگی های مختلف اطلاعات مورد نیاز همراه بوده و مهارت های تیم تحقیقاتی بازاریابی را نیز مد نظر قرار می دهد و می تواند نشان دهند که به چه میزان به اطلاعات نیاز دارید. بودجه شما، نقش بسیار مهمی در قابلیت های شما برای جمع آوری داده ها ایفا می کند.

جمع آوری داده و نتایج تحقیقاتی شما

لیستی در مورد چگونگی انجام فرایندهای تحقیقاتی تهیه کنید و داده های مورد نیاز و روش های جمع آوری داده را نیز مد نظر قرار دهید. این روش به شما کمک می کند تا فرایندهای جدید را سازمان دهی کرده و یافته های مربوطه را مشخص کنید. این کار به شما اجازه می دهد تا روش های تحقیقاتی دقیق را اعتبار سنجی نموده و کاربران و بازار شما را تحت تاثیر قرار می دهد. شما یک جدول می توانید ایجاد کنید .

 • در نظر گرفتن فعالیت تحقیقاتی کاربران
 • داده های ضروری
 • روش های جمع آوری داده
 • مراحل تحلیل داده

به خاطر داشته باشید که تحقیقات تنها تا جایی معتبر و مفید هستند که اعتبار سنجی شده و به صورت دقیق و قابل اطمینان انجام می شوند. تکیه بر این تحقیقات در بعضی مواقع خطرناک است. نتایج ناصحیح می توانند منجر به گمراهی کاربر و کاهش فروش شود.

دستیابی به اطلاعات در مورد چگونگی جمع آوری اطلاعات مشتریان انجام شده، بسیار مهم است و می بایست داده های بسیاری در این زمینه در دسترس داشته باشیم.

 • اعتبار سنجی موارد منطقی و کاربردی
 • اطلاعات دقیق. آزاد از خطاها و یافتن جزئیات دیگر
 • قابلیت اطمینان. قابلیت اطمینان می تواند به بازتولید اطلاعات و پژوهش در مورد همین مسیر کمک کند.
 • تحقیقات زمان بر. تحقیقات کنونی و جمع آوری شده در یک چارچوب زمانی مشخصی ارائه می شوند.
 • تحقیقات کامل. تحقیقات کامل شامل داده هایی می شوند که نیاز به پشتیبانی از تصمیمات کسب و کار شما دارند.

تحلیل و تفهیم تحقیقات شما

تحلیل داده ها به گونه ای است که از مراحل مستقیم و ساده ای استفاده کرده و برای فرایندهای پیچیده و تخصصی از آن ها بهره می برند. با در نظر گرفتن این رهیافت ها و انتخاب روش های تحلیل داده مبتنی بر روش ها، شما نیاز دارید تا روش های مختلفی را اجرا کنید.

نگه داری یافته ها

با انتخاب یک صفحه گستر، شما می توانید به آسانی وارد داده های مختلف شوید. اگر شما حجم وسیعی از داده ها را در دسترس نداشته باشید، می بایست اطلاعات را مدیریت کنید و از ابزارهای اصلی موجود در نرم افزار بهره برید. اگر شما داده های کامل و پیچیده را جمع آوری کنید ممکن است که بتواهنید در مورد برنامه های خاص یا ابزارهایی کار کنید که به شما کمک می کند تا داده های خود را بهتر مدیریت نمایید.

مرور و تفسیر اطلاعات برای نتیجه گیری

زمانی که شما داده ها را جمع آوری می کنید، می توانید اطلاعات خود را اسکن کرده و به تفسیر نتیجه های مختلف و روش های متفاوت تصمیم گیری بپردازید. شما می بایست داده ها را مرور نموده و پس از آن:

 • شناسایی نگرش های اصلی موضوعات، موقعیت ها و مسائلی که مشاهده می کنید. نوشتن یک جمله توصیفی در مورد هر کدام.
 • ارائه یک روش از یافته های اصلی موجود
 • ایجاد لیستی از یافته ها از رایج ترین مباحث تا نادر ترین آن ها.
 • ارزیابی یک لیست از نقاط قوت و نقاط ضعف و موقعیت ها و تهدیدهای موجود برای شناسایی و تحلیل SWOT
 • آماده سازی نتایج و توصیه نامه ها در مورد روش های تحقیقاتی

با مرور اهاداف پیش از نتیجه گیری در مورد تحقیقات، شما می بایست در ذهن داشته باشید که فرایندهای کاملی را در نظر بگیرید و داده های جمع اوری شده به شما کمک می کند تا به پرسش ها پاسخ دهید. از خودتان بپرسید که نیازمند چه اطلاعاتی هستند و نتیجه گیری ها و توصیه های خاصی برای شما ارائه شود. بنابراین می توانید به نتیجه گیری بپردازید و مبتنی بر آن کارهای خود را سازمان دهی کنید.

انتخاب استراتژی هایی که به شما کمک می کند کسب و کار خود را ارتقا بخشید.

 • اقدامات مربوط به استراتژی ها
 • نگاه به شکاف های اطلاعات و مباحثه در مورد تحقیقات ضروری
 • برنامه ریزی در مورد نتایج تحقیقاتی و مباحثه در مورد استراتژی های کافی و تحلیل نتایج و تفسیرهای مختلف.

تحقیق

تحقیق

تجربیات یک دانشجو

من علاقه زیادی به کارهای تحقیقاتی داشتم . در مورد هر مطلبی که نمیدانستم سریع به اینترنت مراجعه میکردم  و سرچ میکردم. در دانشگاه هم به همین گونه بود. ابتدا درس را مطالعه می کردم وزمینکه به مبحثی بر میخوردم که خیلی سلیس نبود در مورد آنها تحقیق میکردم . مشکلی که برایم پیش آمده بود که وقتی در مورد مسایل تخصصی تر دنباله مقاله و یا متنی می گشتم، به سایت تخصصی برخورد نمیکردم و هرچه مبحث علمی برایم ناب تر بود کمتر میتوانستم اطلاعات جمع کنم . وقتی در دانشگاه به مقاطع بالاتر رفتم این مشکل برایم بیشتر شد و وقتی استاد از ما میخواست که در مورد یک مبحث خاص تحقیق کنیم  و یا اینکه در مورد یکی از موضوعات رشته خود تحقیقی ارائه دهیم  ، من بسیار درمانده میشدم . بعد از جستجوی فراوان با یک سایتی آشنا شدم که بسیار کار من را راحت میکرد. و در مورد هر رشته دانشگاهی ،تحقیقاتی را ارائه میداد. بعد از جستجو درون سایت توانستم تحقیق مورد نظر خود را پیدا کنم بدین صورت که اگر استادی ازم تحقیقی میخواست  به سایت www.downloamaghaleh.com     میرفتم و با سرچ کردن موضوع خود در نوار سرچ آن و یا از طریق دسته بندی آن به مطلب مورد نیاز خود میرسیدم. یکی از ویژگی های خوب این سایت استفاده از مقالات و تحقیقات مطرح دنیاست که با الهام گرفتن از آنها بتوان تحقیق خود را به نحو احسنت اراِه داد. همچنین کار با سایت بسیار سادست. قیمت مقالات بسیار ارزان و ترجمه آنها روان و سلیس میباشد.

همچنین جهت مشاوره میتوانید به (قسمت تماس با ما) سایت مراجعه فرمایید