ترجمه مقاله

بیشتر مقالاتی که دانشجویان قصد ترجمه آن را دارند مربوط به مقالات isi می باشد. این مقالات تخصصی در رشته مربوطه نوشته شده است. برای ترجمه این مقالات یک مترجم عمومی کافی نیست . هر چقدر هم مترجم خبره باشد باز هم معنی درست کلمات تخصصی را نمی داند .

حال باید چه کرد

باید از مترجمی بهره برد که دارای دانش در زمینه مقاله باشد. به این صورت که مترجم در دو رشته تحصیل کرده باشد. یکی رشته مترجمی و یکی رشته مربوط به مقاله .

مزایای ترجمه تخصصی

1-کاربرد اصطلاحات مربوط به رشته متن
2-روان تر بودن مقاله
3-قابل فهم شدن مقاله


ترجمه گوگل بهتر است یا ترجمه انسانی

ترجمه گوگل برای جملات کوتاه و ساده کاربردی است اما زمانی که جملات بلند و تخصصی می شود مترجم گوگل دچار اشتباه می شود به این صورت که یک کلمه را در متن به چند صورت معنی می کند و همچنین ساده ترین معنی را بکار می برد و این موضوع در ترجمه بسیار آزار دهنده است.

مشکل دیگر ترجمه گوگل رعایت نکردن اصول نگارش فارسی است به این صورت که جای فعل و فاعل را به درستی رعایت نمی کند و همچنین اصطلاحات را به صورت کلمه به کلمه معنی می کند.

مترجم انسانی

زمانی که یک متن از زبانی دیگر به فارسی برگردانده می شود باید به این نکته توجه داشت که هر زبان داری فرهنگ و گفتار مخصوص به خود است .در نتیجه باید علاوه بر برگرداندن متن به زبان فارسی باید فرهنگ آن را هم به زبان فارسی برگرداند تا متن روان تر و سلیس تر شود.
نکته دیگری که مترجم انسانی بر مترجم ماشینی برتری دارد دانش در آن زمینه است.
مترجم انسانی متن را مطالعه می کند و مفهوم متن را به فارسی بر می گرداند که مترجم ماشینی به هیچ وجه مفهوم را نمی رساند و به صورت کلمه به کلمه متن را پشت سر هم قرار می دهد.

در نتیجه اگر متن شما در حد چند جمله کوتاه است می توانید از گوگل کمک بگیرید اما در ترجمه مقاله که نیاز به تخصص دارد بهتر است از مترجم خبره انسانی استفاده کنید.