دارالترجمه

در دارالترجمه کارها به پنج صورت انجام می گیرد

نوع اول: ترجمه اسناد و مدارک

در این نوع ترجمه نیاز به تایید رسمی مترجم و سپس تایید دادگستری و وزارت امور خارجه می باشد.

به این نوع ترجمه ترجمه رسمی نیز گفته میشود.همان طور که از اسم آن مشخص است بیشتر مربوط به ترجمه مدارک برای ارجاع به مراکز دولتی و رسمی می باشد. در این نوع ترجمه هزینه اصلی مربوط به تاییدات آن می باشد.

برخی از خدماتی که در ترجمه رسمی انجام میشود

مدارک تخصصی در کلیه مقاطع

گواهی پزشکی

گواهی کار شرکت های خصوصی و دولتی

اسناد ملکی

وکالت نامه ها

برگه های معاملات

احکام

گواهی های مالی

ترازنامه ها

و…….

نوع دوم:ترجمه های دانشجویی

این نوع ترجمه مخصوص مقالات تخصصی است که عمدتا به زبان انگلیسی نوشته شده است.

در این نوع ترجمه توسط مترجمین خبره که مترجمین رسمی خبره تر از مترجمین دانشجویی هستند که این کاملا اشتباه است. مترجمین دانشجویی باید هر روز اطلاعات خود را به روز کنند تا بتوانند با اصطلاحات به روز دنیا آشنا باشند.

ترجمه نوع سوم :ترجمه شرکتی

این نوع ترجمه مورد توجه شرکت هایی است که معاملات با خارج از کشور را دارند و نیاز به ترجمه قراردادهای خود یا بروشور و توضیحات محصولات خود را دارند.

در این نوع ترجمه ها دقت بسیار مهم است و نوع فرهنگ کشور مقصد برای ترجمه صحیح معیار اصلی میباشد.

نوع چهارم: ترجمه همزمان

در این نوع ترجمه مترجم تسلط زیادی به مکالمه دارد و برای ترجمه سمینارها به محل اعزام می شود و همزمان با سخنرانی آن را ترجمه می کند.

نوع پنجم: ترجمه فیلم

فن این نوع ترجمه آنایی مترجم به فرهنگ هر دو کشور است که بتوانن آن صحبت های ردوبدل شده را به زبان مقصد بدون کم شدن مفهوم آن برگرداند.

این ترجمه به سه شکل تکست ، زیرنویس و دوبله انجام میشود.