دانلود مقاله isi

دانلود مقاله ISI

دانلود مقاله ISI

وقتی به دانشجوی کارشناسی ارشد که  قصد ورود به مقطع دکتری را دارد گفته می شود باید رزومه خوبی داشته باشی به اولین موضوعی که فکر می کنند داشتن مقاله ISI  می باشد.

دانشجویی که بتواند مقاله ISI   داشته باشد نشان دهنده این است که در رشته خود  خیلی موفق بوده است یعنی توانسته است تولید علم کند.دانشجویانی که برای اولین بار تصمیم به نگارش مقاله ISI  دارند از آنجا که هیچ دانش و تخصص و تجربه ای در این زمینه ندارند به همین علت اولین کاری که می کنند به دانلود مقاله ISI   می پردازند.به سایت هایی که از نظر دانلود مقاله ISI  معتبر و مفید می باشند مراجعه می کنند.

یکی از ملاک هایی که میزان تولید علم در کشورها را نشان می دهد تعداد مقاله های علمی می باشد.

خیلی ها فقط اسم ISI   را شنیده اند و اطلاعاتی در مورد مقاله ISI  ندارند بنابراین در ابتدا به تعریف  ISI  می پردازیم.

ISI   مخفف Institute for scientific information  (موسسه اطلاعات علمی ) می باشد. که در سال 1960 توسط شخصی به نام یوجین گارفیلد تأسیس شد.

موسسه ISI   بانک اطلاعاتی است که مهمترین مجلات علمی  در دنیا را  فهرست بندی نموده و به صورت کامل پوشش می دهد تا همه محققان بتوانند از آن استفاده نمایند.

این موسسه هر ساله نشریه های علمی انگلیسی زبان را مورد ارزیابی قرار می دهد و نشریه هایی که بر اساس معیار تعریف شده ،هستند را به عنوان نشریه معتبر معرفی می کند.

مقاله هایی که در ISI   فهرست می شوند مورد ارزیابی مراحلی قرار می گیرند که مقالات چاپ شده تنوع بین المللی داشته باشند وبه موقع  چاچ شود و  جایگاه نشر آن هم مهم می باشد.

یک نشریه ممکن است امسال  در فهرست مقاله ISI  باشد سال بعد از فهرست خارج شود.

حال ممکن است برای دانشجویی این سوال پیش آید که از کجا بفهمیم مقاله ISI   می باشد؟

برای دانلود مقاله ISI   به سایت های همچون تامسون باید مراجعه کرد.

اگر مقاله ای با ضریب تأثیر صفر باشد مقاله در پایگاه ISI   قرار نمی گیرد که متأسفانه مقالات ایرانی ضریب تأثیر صفر دارند و بنابراین در این جایگاه قرار نمی گیرند.

این مقاله ها هراندازه که در مجلات معتبر چاپ شوند و کیفیت علمی بالایی داشته باشند آینده علمی کشور روشن تر خواهد بود.

پس از ISI  و اسگوپوس در هلند ،ISC (پایگاه استناد علمی جهان اسلام) سومین پایگاه استنادی می باشد که برای سنجش عملکرد پژوهشی کشورها محسوب می شود که 57 کشور در آن مشارکت دارند.

ضریب تاثیر (impact factor) چیست؟

یکی از معیار ها برای ارزیابی و سنجش مجلات علمی  می باشد. یعنی تعداد دفعاتی که به مقالات مجله ارجاع شده  است.معیار سنجش تعداد دفعات مراجعات به مقالات در دوسال قبل می باشد .نحوه محاسبه آن به اینصورت می باشد از تقسیم تعداد دفعات ارجاع شده ،به تعداد مقالات منتشر شده در دوسال قبل می باشد.

 

 

چگونگی نگارش مقاله isi