چرا جهان به مشاوران کسب و کارِ خانواده نیاز دارد؟

“اکثر مشاوران کسب و کار سپرهای مقاومی تشکیل میدهند و شما نیز بمبهای زمان خود را خنثی میکنید!”

این جملاتِ یکی از دوستان ما در شرکت است که بواسطۀ همین نکات وکیل شد:

در 30 سالگی بعنوان مشاور کسب و کار خانواده مشغول بکار بودم، متوجه شدم که در مقایسه با مشاوران حرفه ای روش متفاوتی در پیش گرفته ام. بر همین اساس مجوز شرکت را مستقیمآ مطالعه کردم: ” ما اطمینان میدهیم که مشتریان مان در همه نسلها بتوانند  یکپارچگیِ خانواده و کسب و کار را حفظ کنند”. قابل ذکر است که همه مشاوران مربوطه حد فاصلِ بین این دو مقوله را ترجیح میدهند. با این حال، شما خواننده عزیز قلبآ میدانید که این دو فاکتور، دست کم در خانواده های چند نسله، کاملآ مستقل از یکدیگر هستند.

مشاوران حرفه ای

مشاوران حرفه ای

مشاوران حرفه ای واقعآ خوب میدانند که بایستی هر دو مورد را بمنظور بهره وری متقابل در نظر بگیرند. همچنین از این نکته آگاه هستند که چه زمانی دیگر گزینه ها را مورد برسی قرار دهند؛ و یا اگر یکی ازاعضای خانواده نیاز به کمک داشته باشد، شرایط را به گونه ای تنظیم کند که از شخصیت و حرمت آن فرد محافظت شود. این مقاله به شما در درک مشاورۀ عالی در زمینۀ کسب و کار خانواده که ارزشهای متفاوتی برای خانواده و کسب و کارتان را در مقایسه با دیگر مشاوران فراهم میکند، کمک میکند.

گزارۀ ارزشی چیست؟

ممکن است که همۀ اعضای خانواده با هم هم عقیده باشند که: ” بایستی مشاور کسب و کارِ خانواده استخدام کنیم!” خانواده هایی که قصد انجام چنین کاری و یا حتی سرمایه گذاری در این زمینه را دارند، بایستی نکات زیر را نیز در نظر بگیرند:

– اطمینان داشتن از هماهنگی بین اعضای خانواده

– داشتن یک چشم انداز مشترک بمنظور کنترل خانواده شان

– انتقال فرایند کسب و کار که بسیار ضروری و مناسب است.

– تداومِ پیوندِ مالکیت به نسل بعدی

– همه اعضای خانواده، حتی کسانی که در این زمینه فعالیت ندارند، بایستی درک کاملی از داشته ها و نداشته های خودشان داشته باشند.

– درک واضح و روشنی از نقش و مسئولیتهای هرکدام از اعضای خانواده در این رابطه

– داشتن اصول و روشهای کاریِ متداول و متعارف

– یافتن زمینه مشترک برای جبران سهام بورس، تبدیل روندِ رهبری به مدیریت و درکِ محرمانه بودنِ مسائل

روندهای مطمئن در مشاوره حرفه ای

درکل، خانواده ها خواستار روندهای مطمئنی هستند که بتوانند ساختارهای مطمئنی بمنظور اطمینان از اینکه اعضای خانواده و وابستگانِ آن که در این زمینه فعال بوده و دارای سهام نیز هستند، میخواهند و یا میتوانند سهم خود را افزایش دهند ارائه دهند. این امر کار چندان ساده ای نیست. خوشبختانه خانواده های متمول به این نکته باور دارند که ” شاید اگر یک فرد نیازمند واقعآ درک کند که چرا با این مشکل مواجه شده است، ما نیز بتوانیم پول بیشتری در این باره سرمایه گذاری کنیم”.

آنها میخواهند که انتظارات و توقعات افراد برای آینده من جمله افزایش کسب و کار، تقاضای نقدینگیِ مالک، سودآوری شرکت، تحملِ ریسکِ سرمایۀ مالک، رهبری مطلوب و غیره را نیز درک کنند. آنها همچنین میخواهند به چنین روندهایی بعنوان یک گزینه برای کسانی که خواهان صداقت و عدالت در کارشان نیستند، اعتماد کنند.

میتوان تمامی مشاوران خوب را یک جا جمع کرد و از آنها بهره برد . هلپیا این کار تخصصی را انجام داده .

ترجمه شده از وب سایت گروه مشاوره کسب و کار خانواده (gcbf)