دانلود مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله آزمایش­های مکانیکی در خاک­های غیراشباع

تعداد صفحات فایل انگلیسی: 15 صفحه فایل pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 31 صفحه word فونت 14 B Zar

لوریانو آر. هایوس، لیسی لالویی، روبرتو واسایو

چکیده

گزارش تازه­ ی ارائه شده در اینجا با این هدف عرضه شده است که تا حد ممکن برخی از پیشرفت­ های اخیر در تست­های آزمایشگاهی خاک­های غیراشباع را برای مشخص کردن تنش-کرنش-استحکام-سختی تحت وضعیت­ های تنش ایزوتروپیک، متقارن محوری و سه بعدی حقیقی در حالت مکش کنترل شده مستندسازی کند. این گزارش بنا دارد که با وجود جامع و شامل نبودن، فضایی زیاد برای بحث­ های بیشتر در مورد تجهیزات و تکنیک­هایی مهیا کند که تاکنون در منابع مورد بحث قرار نگرفته­اند. بخش­های اصلی این گزارش به تعریف روش­ها و تکنولوژی­های جاری استفاده­ کننده از سیستم­ های سه­ بعدی استوانه­ای معطوف می­شود، شامل پیش­رفت­ها در اندازه­ گیری­های تغییر حجم، سیستم­ های برشی ستون/پیچش تشدید شده، سیستم­ های خم­ کننده­ ی مبتنی بر عنصر، و آزمایش­ های مکش کنترل شده تحت وضعیت­ های تنشی سه­ محوری حقیقی. نکته­ های نتیجه­ گیری شده در انتهای بخش آخر گزارش گنجانده شده است.

کلمات کلیدی: انتقال محور، مکش ماتریک، تغییر حجم، سختی کرنش-اندک، وضعتی تنش سه ­بعدی حقیقی

Mechanical Testing in Unsaturated Soils

Laureano R. Hoyos • Lyesse Laloui Roberto Vassallo

Abstract The state-of-the-art report presented herein is aimed at documenting, to the largest extent possible, some of the recent advances in laboratory testing of unsaturated soils for stress-strain-strength-stiffness characterization under suction-controlled isotropic, axisymmetric, and true triaxial stress states. The report is intended to be neither comprehensive nor fully inclusive, offering plenty of room for further discussion on recent refinements and techniques not yet reported in the literature. The main sections in this report are devoted to describing current methods and technologies using cylindrical triaxial systems, including advances in volume change measurements; resonant column/torsional shear systems; bender element-based systems; and suction-controlled test­ing under true triaxial stress states. Concluding remarks are included in the last section of the report

Keywords    Axis-translation ■ Matric suction Volume change ■ Small-strain stiffness ■ True triaxial stress state

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی