دانلود مقاله 75س

توضیحات محصول

آیا بازار های سیاه کارآمد هستند ؟

صفحات فارسی : 24     تعداد کلمات : 7974

صفحات انگلیسی : 16

چکیده :

این مقاله به طور تحلیلی به بررسی تاثیرات رفاه فعالیت های بازار سیاه می پردازد که شرکت ها برعهده می گیرند تا از دادن مالیات ها طفره بروند . مقبولیت بازار سیاه به ویژگی های کالاهای تامین شده توسط شرکت های بازار سیاه ارتباط داده می شود. مواردی توسط تحلیل شناسایی می شوند که بازار سیاه در آن موارد می تواند تاثیر تحریفی وضع مالیات در میان کالا هایی را کاهش دهند ( افزایش دهند ) که دولت در تلاش می باشد تا مالیات وضع نماید و به نفع رفاه ( زیان ) هدایت شود .

1 مقدمه  

فعالیت های بازار سیاه  را بواسطه ماهیت و طبیعت این بازار ها به سختی می توان بررسی نمود .معهذا ، توافق جامعی وجود دارد که فعالیت های بازار سیاه یک سهم قابل ملاحظه ای از تولید ناخالص داخلی را در تعدادی از کشور ها تخمین می زنند . بنابراین ، آنچه کمتر شفاف می باشد در واقع تاثیرات رفاهی این قبیل فعالیت ها بویژه فعاالیت هایی هستند که از طریق گریز از مالیات صورت می گیرند . روزن (2005 ) در متن برجسته دوره لیسانس اش اظهار می دارد که استدلال درجه دو برای چرایی بازار سیاه یا اقتصاد زیر زمینی ممکن است در بعضی موادر باعث ارتقای راندمان گردد . سپس تحت شرایط معین ، وجوداقتصاد زیر زمینی یک سری رفاه اجتماعی را ترقی می دهد . برای مثال اگر تامین کارگر برای اقتصاد زیر زمینی نسبت به اقتصاد منظم انعطاف پذیر تر باشد ، تئوری مالیات بهینه پیشنهاد می دهد که مورد اول در نرخ نسبتا کم مالیات بندی شده است . اما اسلمرود و بوکیجا (2004 ) یک دیدگاه جایگزین را تفسیر می کنند : … چون گریز از مالیات به فرصت هایی وابسته می باشد که به فعالیت های خاص وصل می باشند ، این کار یک مشوقی را  برای درگیر شدن دران فعالیتع ها فراهم می کند که این کار برا انها نسبتا ساده است تا از مالیات دادن فرار نمایند که از نقطه نظر اجتماعی ناکافی می باشد . اولین دیدگاه بر پتانسیل بازار سیاه برای افزایش موشق ها در ارایه منابعی برای فعالیت مالیات یندی شده تمرکز می کند نظر به این که دیدگاه اخر بر یک نوع تاثیر منحرف شده از سیستم مالیات در تخصیص منابع در میان فعالیت های مختلف مالیات بسته شده تاکید می کند .

?Efficient black markets

Abstract

This paper investigates analytically the welfare effects of black-market activities that firms undertake to evade taxes. The desirability of a black market is linked to the attributes of the goods supplied by blackmarket firms. The analysis identifies cases where a black market reduces (increases) the distortionary impact of taxation on the allocation of resources across the goods that the government is attempting to tax, leading to a welfare gain (loss).

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی