دانلود مقاله 84ب

توضیحات محصول

اصول و قوانین آیین دادرسی مدنی فراملی: یک ‌معرفت‌شناسی مستند

تعداد صفحات انگلیسی:11

تعداد صفحات فارسی:10          تعداد کلمات فارسی:4355

1-   محاکمه بدون هیأت منصفه

اصول و قوانین نوعی از آزمون واقعیت را به تصویب رسانده و پذیرفته‌اند که به طرزی قابل ملاحظه با مدل قانون مدنی مطابقت داشته و مبتنی بر نوعی از دادگاه بدون هیأت منصفه است که تنها از یک یا چند قاضی خبره تشکیل می‌شود. احتمالاً دلایلی چند چنین انتخابی را طلب کرده است؛ مثلاً عدم حضور هیأت منصفه به صورت سنتی در تمام کشورهای دارای حقوق مدنی، و این که این کشورها با پذیرش مدلی مبتنی بر حضور هیأت منصفه مشکل دارند، محو شدن مجازی هیأت منصفه‌ی مدنی در انگلیس و مواردی از این دست. یک دلیل اصلی دیگر برای نپذیرفتن مدل محاکمه با حضور هیأت منصفه، که منجر به برخورداری از یک قاضی یا گروهی از قضات حرفه‌ای به عنوان آزماینده‌های واقعیت می‌شود، شاید دلیلی معرفتی (شناختی) داشته باشد؛ به این معنا که شاید این دلیل با نوعی از تصمیم در ارتباط باشد که فرض می‌شود در مورد حقایق مورد بحث گرفته شده باشد.

The Principles and Rules adopt a kind of trier of fact that corresponds substantially to the civil law model, being based upon a non-jury type of court composed just by one or more professional judges. Several reasons may be invoked for such a choice, for instance the absence of the jury trial in the tradition of all civil law countries, with the corresponding difficulty for these countries to accept a model based upon the jury, the virtual disappearance of the civil jury in England, and so forth. A further major reason not to adopt a jury-trial model, with the consequence of having a professionally trained judge, or a panel of professional judges, as triers of fact, may be an epistemic reason, i.e., a reason connected with the kind of decision that is assumed to be made about the facts in issue.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی