دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله الکترورتینوگرام در بیماری شبکیه بیماران دیابتی

تعداد صفحات فایل انگلیسی : 6 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :6 صفحه word  فونت 14 B Nazanin

الکترورتینوگرام کلاسیک (‏ERG) به شدت مورد مطالعه قرار گرفته‌است، عمدتا با توجه به انحراف‌های اولیه آن (‏امواج a و b)، در بیماری‌های مختلف چشم از زمان کار منظم آغاز شده توسط کرپ که چندین نوع وابسته به آسیب­شناسی اصلی ERG را تعریف کرده‌است. مقالات متعددی در ارتباط با ERG کلاسیک در بیماری شبکیه دیابتی منتشر شده‌اند. فرانسوا و دروک، ERG را در بیماری شبکیه دیابتی پیشرفته ثبت کردند که خونریزی‌های متعدد و بیرون­زدگی داشت و مقادیر آن را در محدوده عادی مشاهده کردند. مولر – لیموت و اشموگر اظهار داشتند که در مراحل اولیه بیماری شبکیه دیابتی، ERG طبیعی تشخیص داده شد.

Electroretinogram in Diabetic Retinopathy

DAIZO YONEMURA, M.D.; TATUO AOKI, M.D., and KOSAI TSUZUKI, M.D., Kanazawa, Japan

The classical electroretinogram (ERG) has been intensively studied, mainly con­cerning its initial deflections (a- and b-waves), in various diseases of the eye since the systematic work initiated by Karpe* who denned several basic pathologic types of ERG. Several papers have appeared in relation to the classical ERG in diabetic retinopathy. Francpis and Derouck3 re­corded the ERG in advanced diabetic retinopathy exhibiting numerous hemor­rhages and exudates and saw the values in normal limits. Muller-Limmroth4 and Schmoger 5 stated that in the early stage of diabetic retinopathy the ERG was found to be normal

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی