دانلود مقاله

توضیحات محصول

بررسی: ریز جلبک ها و کاربردهای آنها در جذب CO2 و انرژی تجدید پذیر

تعداد کلمات فایل انگلیسی :15288 کلمه  31 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 57 صفحه word  فونت 14 B Nazanin

چکیده

سوخت های فسیلی که به عنوان منبع انرژی ناپایدار شناخته می شوند ، بطور مداوم مصرف می شوند و با افزایش تقاضای سوخت کاهش می یابد. ریز جلبکها از نظر منابع سوخت تجدید پذیر از پتانسیل بالایی برخوردار هستند زیرا سرعت رشد سریع و توانایی ذخیره لیپیدها و کربوهیدراتهای باکیفیت در سلولهای خود را برای تولید سوختهای زیستی دارند. ریز جلبک ها را می توان در سیستم های باز یا بسته کشت کرد و به مواد مغذی و CO2 نیاز دارد که از فاضلاب و احتراق سوخت های فسیلی تأمین می شود. علاوه بر این ، جذب CO2 از طریق فتوسنتز برای تثبیت مستقیم کربن در ریز جلبکها نیز مورد توجه محققان قرار گرفته است. تبدیل CO2 به مواد شیمیایی و سوخت (انرژی) بدون آلودگی از طریق این روش یک راه امیدوارکننده برای نه تنها کاهش انتشار CO2 بلکه تولید اقتصادی بیشتر است. زیست توده ریزجلبکی برداشت شده را می توان به محصولات سوخت زیستی مانند بیوهیدروژن ، بیودیزل ، بیومتانول ، بیوتانول ، بیوبوتانول و بیوهیدروکربن ها تبدیل کرد. بنابراین ، کشت ریزجلبکی می تواند به تثبیت CO2 کمک کند و می تواند منبع سوختهای زیستی باشد. در این مقاله ، ادبیات مربوط به ریز جلبک هایی که با استفاده از CO2 جذب شده کشت شده اند ، فن آوری های مربوط به تولید سوخت های زیستی از ریز جلبک ها و تجاری سازی احتمالی سوخت های زیستی مبتنی بر ریز جلبک ها برای نشان دادن پتانسیل ریز جلبک ها  بررسی شده اند. در این رابطه ، تعدادی از موضوعات مرتبط مورد بررسی قرار می گیرد: ماهیت ریز جلبک ها (به عنوان مثال ، گونه ها و ترکیبات). جذب CO2 از طریق ریز جلبکها؛ تکنیک های کشت ریز جلبک ها ، برداشت و پیش درمانی؛ و روشهای استخراج لیپیدها و تولید سوختهای زیستی؛استراتژی های تجاری سازی سوخت های زیستی نیز پیشنهاد شده است.

واژه های کلیدی: ریزجلبک، پیش درمان ، استخراج، جذب CO2، سوختهای زیستی

مقدمه

در حال حاضر ، با افزایش جمعیت جهان و بهبود کیفیت زندگی ، اضطراب جهانی انرژی بسیار افزایش می یابد. به طور کلی ، سوخت های فسیلی منبع اصلی انرژی بوده اند. با این وجود ، کاهش سوخت های فسیلی با افزایش تقاضای سوخت اجتناب ناپذیر است.

A Review: Microalgae and Their Applications in CO2 Capture and Renewable Energy

 

ABSTRACT

Fossil fuels, which are recognized as unsustainable sources of energy, are continuously consumed and decreased with increasing fuel demands. Microalgae have great potential as renewable fuel sources because they possess rapid growth rate and the ability to store high-quality lipids and carbohydrates inside their cells for biofuel production. Microalgae can be cultivated on opened or closed systems and require nutrients and CO2 that may be supplied from wastewater and fossil fuel combustion. In addition, CO2 capture via photosynthesis to directly fix carbon into microalgae has also attracted the attention of researchers. The conversion of CO2 into chemical and fuel (energy) products without pollution via this approach is a promising way to not only reduce CO2 emissions but also generate more economic value. The harvested microalgal biomass can be converted into biofuel products, such as biohydrogen, biodiesel, biomethanol, bioethanol, biobutanol and biohydrocarbons. Thus, microalgal cultivation can contribute to CO2 fixation and can be a source of biofuels. This article reviews the literature on microalgae that were cultivated using captured CO2, technologies related to the production of biofuels from microalgae and the possible commercialization of microalgae-based biofuels to demonstrate the potential of microalgae. In this respect, a number of relevant topics are addressed: the nature of microalgae (e.g., species and composition); CO2 capture via microalgae; the techniques for microalgal cultivation, harvesting and pretreatment; and the techniques for lipid extraction and biofuel production. The strategies for biofuel commercialization are proposed as well.

Keywords: Microalgae; Pretreatment; Extraction; CO2 capture; Biofuels.

کد:13559

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

بیست − هجده =