دانلود مقاله6e

توضیحات محصول

بررسی سیستماتیک مقررات قانونی بین المللی در مورد سطح مجاز فلزات سنگین در لوازم آرایشی و بهداشتی بخصوص در مورد محصولات روشن کننده پوست

تعداد صفحات انگلیسی: 7صفحه pdf

تعداد صفحات فارسی: 13صفحه word با فونت B Nazanin 14 تعداد 4747کلمه

پیش زمینه: مشکلات ایمنی ناشی از استفاده از لوازم آرایشی مخصوص روشن شدن باید فورا مورد بررسی قرار گیرد چرا که شواهد نشان می دهد برخی محصولات ممکن است حاوی فلزات سنگین باشند.

اهداف: ما به بررسی سیستماتیک مقررات قانونی بین المللی در مورد سطح مجاز فلزات سنگین از جمله  جیوه، سرب، آرسنیک و کادمیوم در لوازم آرایشی و بهداشتی بخصوص در مورد محصولات روشن کننده پوست پرداخته ایم.

روش ها: جستجوی سیستماتیک اسناد شامل یک فرآیند دو مرحله ای بود. ابتدا وب سایت های رسمی 17 سازمان منطقه ای و سپس مقررات مربوط به کشورهایی با جمعیت بیش از 100 میلیون مورد بررسی قرار گرفت.

 

Background: There is an urgent need to address the safety problems caused by the use of skin lightening cosmetics.

Evidence suggests that some of them may contain heavy metals. Objectives: We conducted a systematic review of global legal regulations regarding the permissible level of mercury, lead, arsenic, and cadmium in cosmetic products, with particular emphasis on skin lightening preparations. Methods: The systematic search of documents was a two-stage process. First, official websites of 17 regional organizations and subsequently regulations for countries with a population over 100 million were searched. Results: Fifteen legislative acts, encompassing more than 67·2% of the global population were reviewed. Regulations were identified for 44/59 high income countries, 16/55 upper middle income countries, 9/45 lower income countries, 0/34 low income countries. The median adult literacy rate was 91·4% and 64·2% in countries with and without regulations, respectively. The use of mercury, lead, arsenic, and cadmium has been banned in 67, 67, 65, and 65 out of 69 countries, respectively.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی