دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

به اشتراک گذاری اطلاعات برای تدارکات دریایی کارآمد

تعداد صفحات فایل انگلیسی :36 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه: 36 صفحه word فونت 14 B Nazanin  تعداد کلمات 12393

انجمن بین‌المللی حمل و نقل یک سازمان بین‌دولتی با ۵۹ کشور عضو است. این سازمان به عنوان یک کانون فکری برای سیاست حمل و نقل عمل می‌کند و اجلاس سالانه وزرای حمل و نقل را سازمان دهی می‌کند. ITF تنها بدنه جهانی است که تمام حالت‌های حمل و نقل را پوشش می‌دهد. ITF از نظر سیاسی خودمختار و از نظر اداری با OECD یکپارچه است.

این بنیاد برای سیاست‌های ترابری کار می‌کند که زندگی مردم را بهبود می‌بخشد. ماموریت ما تقویت درک عمیق‌تر از نقش حمل و نقل در رشد اقتصادی، پایداری زیست‌محیطی و شمول اجتماعی و بالا بردن سطح عمومی سیاست حمل و نقل است.

ITF برای بهبود ترابری، گفتمان جهانی را برگزار می‌کند. ما به عنوان بستری برای بحث و مذاکره در مورد مسائل سیاسی در تمام حالت‌های حمل و نقل عمل می‌کنیم. ما روندها را تحلیل می‌کنیم، دانش مشترک را به اشتراک می‌گذاریم و تبادل میان تصمیم گیرندگان حمل و نقل و جامعه مدنی را ترویج می‌کنیم. اجلاس سالانه فدراسیون بین‌المللی ارتباطات راه دور بزرگ‌ترین گردهمایی وزرای حمل و نقل و خط‌مشی جهانی پیشرو برای گفتگو درباره سیاست حمل و نقل است.

Information Sharing for Efficient Maritime Logistics

The International Transport Forum is an intergovernmental organisation with 59 member countries. It acts as a think tank for transport policy and organises the Annual Summit of transport ministers. ITF is the only global body that covers all transport modes. The ITF is politically autonomous and administratively integrated with the OECD.

The ITF works for transport policies that improve peoples’ lives. Our mission is to foster a deeper understanding of the role of transport in economic growth, environmental sustainability and social inclusion and to raise the public profile of transport policy.

The ITF organises global dialogue for better transport. We act as a platform for discussion and pre-negotiation of policy issues across all transport modes. We analyse trends, share knowledge and promote exchange among transport decision-makers and civil society. The ITF’s Annual Summit is the world’s largest gathering of transport ministers and the leading global platform for dialogue on transport policy.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

یازده + 6 =